پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲۹ فروردین ۱۴۰۰

درباره ما

نشریه عطریاس از مهرماه سال 1383 به مدیر مسئولی مهندس داود باقری و سردبیری فریبا آباقری فعالیت خود را در استان مرکزی آغاز کرد.

این نشریه در حوزه های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگ و هنر ، ورزش ، اقتصاد و صنعت و شهری بصورت تخصصی با کادری مجرب فعالیت دارد.

این نشریه در سال 92 از هفته نامه به روزنامه و گستره توزیع آن از استان مرکزی به استانهای البرز، لرستان ، مرکزی و همدان ارتقا یافته است.

صاحب امتیاز: داود باقری

مدیر مسئول: داود باقری

سردبیر: محسن قلعی