پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
اسامی ۱۴۷ کاندیدای ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان در سراسر کشور اعلام شد/ این فهرست تکمیل می شود
استان مرکزی

اسامی ۱۴۷ کاندیدای ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان در سراسر کشور اعلام شد/ این فهرست تکمیل می شود

Virtual editor
1 اسفند 1394
بازدید: 492
نظرات: 0
img

از سوی کارگروه استانهای شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان، اسامی ۱۴۷کاندیدای «ائتلاف ۹۲- گام دوم» در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دوم، اسامی ۱۴۷ کاندیدای «ائتلاف ۹۲- گام دوم» در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور اعلام شد وهنوز در برخی حوزه های انتخابی کاندیدای نهایی ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان انتخاب نشده است که متعاقبا اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است این فهرست نهایی نیست و در ساعات آینده تکمیل خواهد شد.

لیست اسامی ۱۴۷ کاندیدای ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان در سراسر کشور به شرح زیر است:

 

فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان آذربایجان شرقی
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱مسعودپزشکیان – علی اصغر الموسوی – حجت الاسلام عباس عباس زاده – دکتر محمد رضا اسلامی – شهاب الدین بی مقدار – زهرا ساعیتبریز×
۲غفار اسماعیلیهشترود×
۳بیت الله عبدالهیاهر وهریس×
۴علی فخر آذریکلیبر×
۵شورچی – محمد حسین بهبودیمیانه×
۶نصیر پورسراب×
۷کریم شافعیمرند×
۸غلام رضا نوریبستان آباد×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان آذربایجان غربی
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱امین محمدیخوی×
۲عبدالکریم حسینی زادهنقده واشنویه×
۳عین الله شریف پورماکو و پل دشت×
۴مریم مسرت – صمد یگانهمیاندوآب×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان اردبیل
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱حجت الاسلام سرداری – محمد فیضی – رضا کریمیاردبیل×
۲عباس جهانگیر زادهپارس آباد×
۳میر حمایت میر زادهگرمی×
۴یونس اسدیمشکین شهر×
۵ضرغام مقربیخلخال×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان اصفهان
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱مینو خالفی – مسعود حمیدی – آجودانیعابدی – خانم تاج الدیناصفهان×
۲
۳کریمینائین×
۴شریفیفریدن×
۵سمندرینجف آباد×
۶علی شجاییشهرضا×
۷صرامیخمینی شهر×
۸دکتر رمضانیاردستان×
۹دکتر باغبانیاننطنز×
۱۰بختیارگلپایگان×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان البرز
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱ناصر حاجیان مطلق – قدیر مهدوی کلیشمیکرج×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان ایلام
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱دکتر جلال میرزایی – سعید لطفیایلام مهران شیروان و چرداول××
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان بوشهر
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱خدریبوشهر ،گتاوه،دیلم×
۲محمد باقر سعادتدشتستان×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان تهران
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱میرزاییدماوند×
۲دکتر محمد قمیپاکدشت×
۳ضرغامورامین×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان چهار محال وبختیاری
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱دکتر علی کاظمی بابا حیدریاردل فارسان و کوهرنگ×
۲مهندس حمید  شفیع زادهبروجن×
۳دکتر اردشیر نوریانشهر کرد×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان خراسان جنوبی
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱دکتر حمید آیتیبیرجند×
۲دکتر علی اسماعیلیقائن×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان خراسان رضوی
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱مهندس حسین  امینی – دکتر تقی ابراهیمی سالاری – دکتر علیرضا شهریاری – دکتر محمد رضا کلا ئی – مهندس نسرین یوسفیمشهد×
۲دکتر منصوریانگناباد×
۳حاتمیاندرگز×
۴دکتر طاهر احمدیتربت حیدریه×
۵دکتر بنیادیکاشمر×
۶دکتر نگهبان سلامیخواف×
۷سبحانی فر – راه چمنیسبزوار×
۸دکتر گرمابینیشابور×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان خراسان شمالی
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱علی قربانی – علی اکبریبجنورد×
۲حاتمیاسفراین×
۳دکتر قربانعلی اسدیشیروان×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان زنجان
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱خانم صغری رمضانی – دکتر کریم خان محمدیزنجان×
۲سید ابوالحسن رضویخدابنده×
۳ملک حسین کریمیماه نشان×
۴سید سجاد حسینیابهر و خرمدره×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان سمنان
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱دکتر احمد همتیسمنان×
۲دکتر احمد اسدیگرمسار×
۳دکتر حسین خوش قلبشاهرود×
۴محمد علی محتشمیدامغان×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان سیستان و بلوچستان
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱احمد علی کیخواه – دکتر فرهاد شهرکیزابل×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان قزوین
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱خانم زرآبادیقزوین×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان قم
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱دکتر علی اردشیر لاریجانی – حجت الاسلام و المسلمین علی بنائی – شادنوشقم×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان فارس
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱فرج الله رجبی – بهرام پارسائی – مسعود رضائی – مهدی شیخ موحدشیراز×
۲دکتر ارجمندیجهرم×
۳دکترجواد جمالیفسا×
۴دکتر رضا انصاریداراب ورزین دشت×
۵عابدینیاقلید×
۶رحمت الله خسرویآباده ،بوانات و خرم بید×
۷کورش کرم پورفیروز آباد وفراشبند×
۸دکتر محمد صادق کشفی نژادنی ریز و استهبان×
۹گودرزینور آباد و ممسنی×
۱۰محسن علویلامردومهر×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان کردستان
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱قادر مرزیقروه×
۲فیروز عارفیمریوان×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان کرمانشاه
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱محمد حسین خوش اقبالسنقر×
۲حسن سلیمانیکنگاور×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان کرمان
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱خانم دکتر زهره سالاری – غلام عباس نوذریکرمان×
۲دکتر حسین امیریزرند×
۳علی برز بختیاریبافت×
۴دکتر حمزه ایکهنوج×
۵نیکزادیبم×
۶دکتر اعظمیجیرفت×
۷علی اسدیشهر باباک×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان کهکیلویه و بویر احمد
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱محمد بهرامیبویر احمد و دنا×
۲دکتر کامرانیکهکیلویه×
۳غلام رضا تاجگردونگچساران×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان گلستان
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱دکتر تربتی نژادگرگان×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان گیلان
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱جعفرزادهرشت×
۲مهدی فخاریفومن×
۳یوسفیتالش×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان لرستان
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱سید محمد خان بیرانوندی – بهزاد مومنی مقدمخرم آباد×
۲دکتر چراغیپل دختر×
۳دکتر ابوالفتحی – دکتر روح بخشیانبروجرد×
۴داراب گنجیالیگودرز×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان مازندران
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱یوسف نژاد – دامادیساری×
۲سید احمد میریبهشهر و نکا×
۳شریعت نژادرامسر و تنکابن×
۴حسین نیاز آذری – قاسم زادهبابل×
۵عبدالله رضیانقائم شهر×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان مرکزی
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱داوود نعیمی – سید مهدی مقدسیاراک کمیجان و خنداب×
۲مهندس علی ابراهیمیشازند×
۳دکتر مطلبیخمین×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان هرمزگان
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱مصطفی ذوالقدرمیناب ، رودان جاسک و سیریک×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان همدان
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱اسدی – حسنی حلمهمدان×
۲محمد کاظمی – دکتر علیرضا امامیملایر×
۳مفتحتویسرکان×
۴علی یعغوبیبهار و کبودرآهنگ×
۵حسن لطفیرزن×
۶دکترسلگینهاوند×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان یزد
ردیفنام و نام خانوادگینام حوزه انتخابیهنامزد های مندرج در لیستنامزد های مورد حمایت
۱بیوک موسوییزد×
۲تابشاردکان×
۳دهقانی فیروز آبادیمیبد×
Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*