پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
24 آذر 1397
اقتصادی

اداره کار با کارگران یا علیه کارگران

سردبیر مجازی
23 اسفند 1396
بازدید: 236
نظرات: 0

تناقض دو گانه عملکرد اداره کل کار، تعاون و رفاه در قبال تشکیل شوراهای کارگری

اداره کار با کارگران یا علیه کارگران

امیر فرید افشار ، فعال کارگری

با شروع تنش های گسترده در صنایع استان و اعتراضات کارگری،همواره این سوال در اذهان کارگران ایجاد میشد نهادهایی که فلسفه وجودیشان قاعدتأ باید حمایت از کارگران باشد کجای این حکایت غریب مصائب صنفی، کارگری قرار دارند؟

یکی از این مجموعه های مورد نظر کارگران اداره کل کار و تعاون می‌باشد.

مجموعه ای که تا کنون به هیچ وجه حضور ملموسی در جریان اعتراضات صنفی در کنار کارگران نداشته است که این عدم همراهی همواره مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است.

یکی دیگر از مواردی که جزو وظایف این اداره برای سامان دادن به مسائل صنفی کارگران صنایع مختلف میباشد،ایفای نقش مجری و ناظر در خصوص تشکیل شوراهای کارگری میباشد. ناگفته پیداست که تشکیل شوراهایی کاملاً مستقل برای کارگران می‌تواند از بروز تنش ها و اعتصابات و اعتراضات پی در پی جلوگیری بعمل آورد.پس در این میان نقش اداره کار به عنوان مجری برگزار کننده این انتخابات بسیار پررنگ و حیاتی می‌نماید. ولیکن متاسفانه چندیست با برخوردها و عملکردهای متناقض این مجموعه در خصوص تشکیل شوراهای کارگری مواجه هستیم.

در روایت اول به عملکرد اداره کار پیرامون تشکیل شورای کارگری کارخانه

هپکو میپردازیم

با توجه به اتفاقات رخ داده در شرکت هپکو و ورود نهادهای مختلف در مسائل جاری این کارخانه، یکی از دستاوردهای این ورود کردن ها رد صلاحیت گسترده فعالین کارگری این شرکت بود که برای حضور در انتخابات شورای کارگری هپکو ثبت نام کرده بودند.که این امر موجبات نارضایتی گسترده پرسنل و کارگران این شرکت را در پی داشت که در نهایت با تحریم انتخابات از سوی کارگران هپکو همراه شد.

اما در این میان واکنش ها و عملکرد اداره کار در خصوص برگزاری انتخابات شورای کارگری هپکو بسیار جالب و سوال برانگیز مینمود.

طبق اطلاعیه ای اعلام گردید انتخابات از ساعت 7 صبح تا 16 در اولین دور برگزاری انتخابات انجام خواهد شد و این در حالی بود که انتخابات سابق نهایتاً در فاصله زمانی بین ساعت 11 تا 14 انجام میگردیده و تعیین این مدت زمان نسبتاً طولانی جهت برگزاری انتخابات مورد تعجب و گاها طنز پردازی هایی قرار میگرفت که عنوان میشد احتمالاً اهمیت انتخابات شورای کارگری هپکو برای اداره کار استان از اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هم بیشتر میباشد، چرا که در انتخابات ریاست جمهوری ساعت شروع رای گیری از 8 صبح تعیین می گردد ولی برای انتخابات شورای کارگری هپکو مسئولین محترم اداره کار از ساعت 7 صبح استارت این انتخابات حماسی را زده اند.

در نهایت با توجه به عدم رغبت و تمایل پرسنل و کارگران برای شرکت در انتخابات شورای کارگری،حدنصاب رای دهندگان مورد نیاز برای تشکیل شورای کارگری بدست نیامده و براساس قانون انتخابات جهت حصول حدنصاب قانونی به دور دوم کشیده شد و عیناً همان رویه انجام شده در دور اول در دور دوم هم از سوی مجریان برگزاری انتخابات اداره کار صورت پذیرفت.ولیکن آنچه که در جریان برگزاری انتخابات دور دوم به نقطه عطف عملکرد مجریان برگزار کننده انتخابات تبدیل شد،نه تکرار شروع انتخابات از ساعت 7 صبح، بلکه اعلام تمدید زمان برگزاری انتخابات تا 72 ساعت از سوی اداره کار می‌بود!

انتخابات دور دوم براساس اعلام رسمی اداره کار در روز چهارشنبه 29/9/96 برگزار گردید.و پس از اینکه در پایان زمان اعلام شده جهت خاتمه انتخابات مشخص گردید بازهم حدنصاب قانونی برای تشکیل شورای کارگری در شرکت هپکو بدست نیامده و براساس قانون چنانچه در دو نوبت برگزاری این حدنصاب حاصل نگردد، انتخابات تا 1 سال آینده به تعویق خواهد افتاد،در اقدامی نادر و شگفت انگیز به جای اعلام خاتمه فرآیند رای گیری انتخابات شورای کار در شرکت هپکو و تعویق یک ساله این انتخابات،خبر از تمدید انتخابات دور دوم در تاریخ شنبه مورخه 2/10/96 از سوی اداره کل کار و تعاون به گوش رسید!

در این حدفاصل زمانی تمامی پیگیری ها و پرسش های پرسنل شرکت هپکو در خصوص اینکه تمدید انتخابات دور دوم براساس کدام تبصره و ماده قانونی آیین نامه تشکیل شوراهای کارگری صورت گرفته از سوی مسئولین این نهاد بدون پاسخ باقی ماند.

تا اینکه روز شنبه موعود فرا رسید و در کمال ناباوری صندوق اخذ رای توسط مجریان انتخابات در محل کارخانه هپکو مستقر گردید که این عمل با اعتراض گسترده پرسنل هپکو همراه گردید که در نهایت به لغو برگزاری انتخابات انجامید و در طی صورتجلسه ای پایان فرآیند رای گیری پر حرف و حدیث کارخانه هپکو و تعویق انتخابات شورای کارگری این شرکت تا یک سال آینده رسماً از سوی مجریان برگزاری اعلام گردید.

و اما روایت دوم:

برگزاری انتخابات شورای کارگری در کارخانه ماشین سازی اراک

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و اعتراضات گسترده پرسنل کارخانه ماشین سازی نسبت به عدم برگزاری انتخابات شورای کارگری در این شرکت، مقدمات انجام انتخابات صورت میپذیرد و ثبت نام کاندیداها انجام شده و بر طبق تاریخ اعلام شده از سوی مسئولین برگزار کننده، انتخابات برگزار گردیده و در دور اول 4 کاندیدا از 8 کاندیدای مورد نیاز برای تشکیل شورای کارگری کارخانه ماشین سازی توانستند حدنصاب لازم برای راهیابی به شورای کارگری را بدست آورده و بر این اساس جهت انتخاب 4 نماینده باقی مانده انتخابات در دور دوم برگزار میگردد.در فرآیند صورت گرفته در دور دوم انتخابات شورای کارگری کارخانه ماشین سازی و طبق اعلام مجریان برگزاری انتخابات فقط یک کاندیدا توانسته حدنصاب لازم  یک سوم آرا را بدست آورده و در نتیجه با توجه به عدم تکمیل ترکیب مورد نیاز برای تشکیل شورای کارگری ماشین سازی،این انتخابات به مدت یک سال به تعویق خواهد افتاد.

و این رفتار دوگانه و پارادوکسی اداره کار در قبال برگزاری انتخابات شورای کارگری دو شرکت هپکو و ماشین سازی اراک در حالی رخ می‌دهد که مسئولین اداره کل کار سرانجام در برابر پرسش های مکرر پرسنل هپکو پیرامون فلسفه تمدید انتخابات دور دوم این شرکت چنین پاسخ میدهند که ما با توجه به وظیفه ذاتی و قانونی خود مبنی بر تشکیل شوراهای کارگری تنها از روی دلسوزی و خیرخواهی برای مجموعه شرکت هپکو تصمیم به تمدید انتخابات شورای کارگری این شرکت گرفتیم تا در خلاء ناشی از فقدان شورای کارگری،پرسنل و کارگران هپکو از نبود شورا دچار مشکل و خسران و ضرر نگردند! حال پرسش اینجاست که چرا مسئولین و مجریان برگزار کننده انتخابات در شرکت ماشین سازی چنین دلسوزانه و خیرخواهانه در قبال تشکیل شورای کارگری در این شرکت رفتار نکرده اند و بسیار ساده در حالیکه نهایت اختلاف رای برای به حدنصاب رسیدن آرای 3 کاندیدای دیگر برای حضور در شورای کارگری نهایتاً کمتر از 30 رای بوده است،هیچگونه تلاش و تمدید زمان انتخاباتی به مانند آنچه که در شرکت هپکو انجام دادند، صورت نداده اند. و در حقیقت پرسش ساده و شفاف تر را اینگونه بپرسیم چگونه است در جایی که کارگران تمایل به تشکیل شورای کارگری ندارند، اداره کل کار و تعاون با تمام توان قانونی و فرا قانونی خود پای تشکیل شورای کارگری می‌استد و آنجایی که کارگران با اشتیاق چشم انتظار تشکیل شورای کارگری هستند در نهایت سختگیری و بدون هیچگونه انعطافی دستور به تعویق انتخابات شورای کارگری به مدت یکسال می‌دهد؟

امیدواریم مسئولین محترم و دلسوز اداره کل کار و تعاون پاسخی قانع کننده برای این فرم عملکرد دوگانه شان در برابر خواست و تمایل کارگران داشته باشند.

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*