پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۳۰ دی ۱۳۹۸
برخوردهای نامناسب پرسنل بیمارستان با بیماران
اجتماعی

برخوردهای نامناسب پرسنل بیمارستان با بیماران

Virtual editor
10 آبان 1397
بازدید: 182
نظرات: 0

در گزارش میدانی عطریاس انتقاد مردم از برخورد پرسنل بیمارستان امام خمینی(ره) اراک مطرح شد

برخوردهای نامناسب پرسنل بیمارستان با بیماران

گروه اجتماعی : شایسته سلامی

بیمارستان امام خمینی (ره) تأمین اجتماعی شهرستان اراک به عنوان اصلی ترین مرکز خدمات رسانی بهداشتی و درمانی به بیماران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در شهرستان اراک محسوب می شود. این بیمارستان از زمان تأسیس تاکنون توانسته خدمات بسیاری را به مراجعین خود ارائه دهد.

اما با این حال هر بیمارستان و مرکز درمانی که با این وسعت مشعول به فعالیت است، علیرغم تمام ویژگی های مثبتی که دارد، گاهاً نیز از دیدگاه مردم و مراجعین و همچنین بیماران دارای نواقصی است که باعث می شود در نظر عموم مردم نارضایتی هایی را به وجود آورد.

مطرح شدن نواقص موجود از سوی مردم از طریق رسانه به گوش مسئولین، باعث خواهد شد تا نواقص مرتفع شده و کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بهتر شود. همانطور که دکتر روح اله سهرابی رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) تأمین اجتماعی شهرستان اراک نیز با نظر ما هم عقیده است و اعتقاد دارد که مطرح شدن نواقص باعث افزایش کیفیت در امر بهداشت و درمان می شود. عطریاس برای صفحه این هفته بهداشت مرکزی خود به سراغ مراجعین و بیماران بیمارستان امام خمینی (ره) تأمین اجتماعی شهرستان اراک رفته و نظر آنها را در این خصوص جویا شده است. همچنین پس از نظرخواهی از مراجعین و بیماران به سراغ رئیس این بیمارستان رفته و پاسخ های وی را در خصوص انتقادات دریافت کرده است.

از رسیدگی نامناسب تا عدم تحویل دارو در ساعاتی از شبانه روز

تعدادی از مراجعین می گویند: پرسنل پذیرش به خوبی رسیدگی نمی کنند و برخوردهای آنها با مراجعین و بیماران مناسب نیست. صحبت با تلفن به صورت شخصی و یا مکالمه با تلفن همراه را به انجام کارهای مربوط به مراجعین و بیماران ترجیح می دهند. بارها اتفاق افتاده زمانی که به پذیرش مراجعه می کنیم مدت های طولانی مشغول مکالمه با تلفن ثابت بیمارستان و یا تلفن همراه هستند و اصلاً توجهی به مراجعین و بیماران ندارند. باید منتظر بمانیم تا مکالمه های آنها تمام شود و بعد کارهای مربوطه را انجام دهند. غافل از آنکه ممکن است مراجعین و بیماران حال وخیمی داشته باشند و توان انتظار بیش از حد از عهده آنها خارج باشد.

بسیاری از مراجعه کنندگان اظهار می دارند: داروخانه بیمارستان از حدود ساعت 7 شب تا صبح روز بعد دارو تحویل نمی دهد و مراجعین و بیماران باید در این ساعات برای تهیه دارو به داروخانه های خصوصی و شبانه روزی سطح شهر مراجعه کنند. حال اگر در این میان یک بیمار وضعیت وخیمی داشته باشد، چگونه می تواند به داروخانه های دیگر مراجعه کند و داروهای مورد نیاز خود را تأمین نماید.

موقعیت بیمارستان امام خمینی (ره) تأمین اجتماعی شهرستان اراک به گونه ای می باشد که در خارج از شهر قرار گرفته است. با توجه به این امر در ساعاتی که داروخانه بیمارستان فعالیت نمی کند و دارو تحویل نمی دهد، مراجعین و بیماران برای تأمین داروهای مورد نیاز خود باید مسافت زیادی را طی کنند تا به داخل شهر برسند و برای تهیه دارو به سایر داروخانه ها مراجعه کنند.

از سویی دیگر بیمارستان هایی مانند بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اراک به علت آنکه زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی هستند، قاعدتاً افرادی که تحت پوشش بیمه ای این سازمان می باشند به چنین بیمارستان هایی مراجعه می کنند. باید توجه داشت اکثر افرادی که بیمه شده تأمین اجتماعی هستند، قشر کارگری جامعه می باشند. با این اوصاف زمانی که فرد کارگری برای انجام فرایند درمان به این بیمارستان مراجعه می کند، اما داروخانه بیمارستان در ساعاتی از شبانه روز خدمات ارائه نمی دهد، این کارگر چگونه می تواند به سایر داروخانه های خصوصی و شبانه روزی مراجعه کند و با هزینه های چندین برابر و گرانی بیش از حد، داروهای مورد نیاز خود را تهیه کند.

تعدادی دیگر از مراجعین عنوان می کنند: بسیار اتفاق افتاده که پزشک آزمایش اورژانسی تجویز می کند، اما هنگامی که برای انجام آزمایش اورژانسی به آزمایشگاه بیمارستان مراجعه می کنیم پرسنل و مسئولین آزمایشگاه می گویند که باید 2 تا 3 ساعت دیگر برای انجام آزمایش مراجعه کنیم و برای دریافت جواب آزمایش نیز چند ساعت منتظر باشیم.

صحبت بر سر این موضوع است که از دیدگاه پرسنل و مسئولین آزمایشگاه، آزمایش اورژانسی با آزمایش عادی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟! زمانی که سخن از آزمایش اورژانسی به میان می آید به این معنا است که باید در اسرع وقت نمونه آزمایش از بیمار گرفته شود و در حداقل زمان ممکن جواب آزمایش آماده شده و به پزشک مربوطه تحویل داده شود، نه اینکه از نظر زمانی با یک آزمایش عادی تفاوتی نداشته باشد. روی صحبت اینجاست که معنای واژه اورژانسی از سوی پرسنل و مسئولین آزمایشگاه چگونه معنا می شود و چه مفهومی دارد.

برخی از مراجعه کنندگان بیان می دارند: در بخش تزریقات برخوردهای مناسبی با بیماران و مراجعین نمی شود. هنگام تزریق آمپول و یا سرم به وضعیت بیمار توجهی نمی شود. بسیار پیش آمده است که هنگام تزریق آمپول یا سرم، عمداً یا سهواً اشتباه تزریق را انجام می دهند و آمپول یا سرم یک بیمار را اشتباهاً به بیمار دیگری تزریق می کنند.

هنگامی که بیمار تب و لرز شدید دارد و یا اینکه وضعیت جسمانی خوبی ندارد، حتی یک پتو در اختیار بیمار قرار نمی دهند تا بیمار بتواند وضعیت بهتر و مناسب تری داشته باشد. ملحفه های روی تخت های بخش تزریقات بهداشت مناسبی ندارند و به موقع شستشو نمی شوند. فضای مناسبی برای انتظار همراهان بیماران در این بخش وجود ندارد که بتوانند تا هنگامی که تزریق سرم به پایان می رسد، به راحتی منتظر بمانند و بیمار خود را همراهی کنند.

یکی از آقایانی که برای فرایندهای پزشکی پس از زایمان همسرش به بیمارستان مراجعه کرده بود، می گفت: قرار بود که فرزندمان به صورت طبیعی به دنیا بیاید، اما قبل از اینکه زمان زایمان طبیعی فرا برسد به یکباره کیسه آب همسرم پاره شد و به خاطر درد شدیدی که داشت بالاجبار خیلی فوری وی را به بیمارستان منتقل کردیم.

معمولاً در چنین شرایطی که خانم بارداری کیسه آب موجود در شکم وی پاره می شود باید برای نجات جان مادر و کودک، عمل سزارین انجام شده و فوراً بچه را به دنیا بیاورند. اما متأسفانه هنگامی که به بیمارستان رسیدیم علیرغم اینکه همسرم به علت پاره شدن کیسه آب حال وخیمی داشت و به علت درد بسیار باید سریعتر وضع حمل می کرد، در ابتدا نه تنها هیچ اقدامی برای انجام سریع عمل سزارین بر روی وی انجام ندادند و هیچگونه پزشک متخصص و پرستاری بر سر تخت همسرم حاضر نشد، بلکه تنها 2 کارآموز را بالای سر همسرم فرستادند تا آموخته هایی را که در دانشگاه فرا گرفته بودند بر روی همسرم آزمایش کرده و به صورت عملی تجربه کنند.

هیچکدام از پزشکان و پرستارانی که در بیمارستان حضور داشتند درک نمی کردند که حال همسرم وخیم است و درد زیادی را متحمل می شود و باید سریعتر عمل سزارین را بر روی وی انجام دهند. صحبت بر سر این موضوع است که چرا زمانی که یک وضعیت اورژانسی برای یک بیمار باردار به وجود می آید، به جای آنکه در اسرع وقت به این بیمار رسیدگی کنند و پزشک متخصص بر سر تخت بیمار حاضر شود، وضعیت و حال وخیم آن را در اختیار چند کارآموز قرار می دهند. در صورتی که برای افرادی که در وضعیت عادی وضع حمل قرار دارند باید کارآموز وارد عمل شود و آموخته های خود را به صورت عملی تجربه کند.

کم کاری های پرسنل منجر به تذکر کتبی و درج در پرونده پرسنلی می شود

دکتر روح اله سهرابی رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) تأمین اجتماعی شهرستان اراک در پاسخ به انتقادات مراجعین و بیماران این بیمارستان در گفتگو با عطریاس گفت: در خصوص اینکه عنوان شده در بخش پذیرش کم کاری هایی از سوی پرسنل انجام می شود و گویا هنگام مراجعه بیماران با تلفن بیمارستان و یا تلفن همراه به مدت طولانی مکالمه می کنند و توجهی به شرایط مراجعین ندارند، نمی توانم ادعای قطعی داشته باشم که چنین موضوعی به هیچ عنوان اتفاق نمی افتد.

در سنوات گذشته برخوردهای نامناسب از سوی پرسنل بخش پذیرش داشته ایم که منجر به تذکر کتبی و درج در پرونده پرسنلی همان شخص شده است. اگر هر مورد مشابهی از این دست نیز در بیمارستان اتفاق بیفتد و شکایتی در این مورد به دست مسئولین بیمارستان برسد قطعاً برخورد خواهیم کرد و تلاش و هدف ما در این خصوص تنها جلب رضایت بیماران و رضایتمندی بیمه شدگان تأمین اجتماعی نه تنها در سطح شهرستان اراک و استان مرکزی، بلکه فراتر از استان است.

دکتر سهرابی افزود: این موضوع که عنوان شده داروخانه از ساعت 7 شب تا صبح روز بعد به هیچ عنوان دارو توزیع نمی کند و تحویل نمی دهد، کاملاً درست است. دلیل آن این است که بیمارستان امام خمینی (ره) تأمین اجتماعی شهرستان اراک جزء بیمارستان های ملکی تأمین اجتماعی است و بر اساس دستورالعمل های سازمان تأمین اجتماعی خدمات ارائه می دهد.

طبق دستورالعمل های سازمان تأمین اجتماعی هیچکدام از داروخانه های بیمارستان های ملکی این سازمان نمی توانند در شیفت های عصر و شب فعالیت کنند و مسئول فنی داروخانه در این 2 شیفت برای این داروخانه ها تعریف نشده است.

این امر نه تنها مربوط به بیمارستان امام خمینی (ره) تأمین اجتماعی شهرستان اراک است، بلکه تمامی بیمارستان های ملکی سازمان تأمین اجتماعی در تمام نقاط کشور بر طبق این دستورالعمل باید رفتار کنند و داروخانه های این بیمارستان ها در 2 شیفت عصر و شب نمی توانند فعالیتی داشته باشند.

اما بیمارستان امام خمینی (ره) تأمین اجتماعی شهرستان اراک با توجه به شرایطی که دارد و همچنین با توجه به رایزنی هایی که از طریق مقامات استانی انجام داده ایم، توانسته ایم مجوز فعالیت داروخانه بیمارستان را برای شیفت عصر اخذ نماییم و در حال حاضر داروخانه بیمارستان در 2 شیفت صبح و عصر فعالیت ارائه می دهد و اقدام به توزیع و تحویل دارو به متقاضیان می کند.

این موضوع به این معنا نیست که دارو، شب ها به بیماران ارائه نمی شود. در شیفت شب بیمارستان داروخانه اورژانس داریم که از داروخانه روزانه مجزا است و در قسمت اورژانس بیمارستان است و تمامی بیمارانی که به اورژانس بیمارستان مراجعه می کنند، می توانند داروهای خود را از طریق داروخانه اورژانس دریافت کنند. اما بیماران سرپایی نمی توانند از داروخانه اورژانس دارو دریافت کنند.

وی ادامه داد: در خصوص آزمایش های اورژانسی هیچگاه بیمار جهت نمونه گیری به آزمایشگاه ارجاع داده نمی شود. آزمایش اورژانسی به معنای آن است که بیمار در شرایط ویژه به اورژانس بیمارستان مراجعه می کند و در اورژانس بستری می شود. اگر نیاز به هر گونه اقدام درمانی و آزمایشی باشد، نمونه گیری ها توسط پرسنل انجام می گیرد و نمونه های دریافت شده باز هم از طریق پرسنل به آزمایشگاه ارسال می شود و در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ آزمایش را آماده کرده و به پزشک مربوطه ارائه می دهند.

اینگونه نیست که بیمار با پای خود به آزمایشگاه برود. بیماری که پزشک به شخص وی گفته است که آزمایش ها را به فوریت انجام دهید، اورژانسی محسوب نمی شود و نمی توان اقدامات اورژانسی برای وی انجام داد. پزشک اگر احساس می کند که فرایند درمانی باید به صورت اورژانسی و فوری انجام شود، باید بیمار را بستری کند و اقدامات اورژانسی درمانی را از طریق پرسنل به فوریت انجام دهد و نباید شخص بیمار را به دنبال اقدامات فوری درمانی بفرستد.

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) تأمین اجتماعی شهرستان اراک اظهار داشت: اینکه آمپول و یا سرمی به اشتباه به بیمار تزریق می شود، صحت ندارد. اگر چنین اتفاقی بیفتد و دارویی به اشتباه به بیماری تزریق شود، فرایندی به عنوان RCA داریم که به معنای گزارش خطا است و باید به طور کلی در بیمارستان مطرح شود و گزارش آن در عرض 24 ساعت به دانشگاه ارسال شود و بیمار نیز باید در این خصوص شکایت خود را مطرح کند.

شکایت های انجام شده در این راستا همگی بایگانی شده و در دسترس هستند. اگر چنین اتفاقی افتاده که آمپول و یا سرمی به اشتباه به بیمار تزریق شده و بیمار نیز برای این موضوع شکایت کرده است، اما این فرایند RCA نشده و به دانشگاه ارجاع نشده است، می توان موضوع را پیگیری کرد. چنین اتفاقی به آسانی رخ نمی دهد و اگر هم رخ دهد با جدیت پیگیری می شود.

دکتر سهرابی تصریح کرد: این موضوع که از سوی بیماران و مراجعین عنوان شده که در خصوص نظافت ملحفه های بیمارستان بهداشت رعایت نمی شود و همچنین برای رفاه بیماران پتو به اندازه کافی در بیمارستان وجود ندارد، باید گفت که به اندازه 3 برابر ظرفیت تخت های موجود در بیمارستان، لباس و پتو وجود دارد. در تمامی بخش های بیمارستان واحد استوک دارند و به اندازه 3 برابر ظرفیت تخت های هر بخش لباس و پتو در اختیار بخش ها قرار داده شده که در استوک بخش موجود است و مرتب در حال تعویض و شستشو می باشد. همچنین موضوعی که مطرح شده که فضایی برای انتظار همراهان بیماران وجود ندارد، شاید فضاهای مناسبی وجود نداشته باشد، اما به هر حال سعی شده تا حد امکان برای انتظار همراهان بیماران صندلی در بیمارستان تعبیه شود تا همراهان و مراجعین شرایط بهتری داشته باشند و منتظر شوند تا فرایند درمانی بیمارشان به اتمام برسد.

وی بیان داشت: در خصوص اینکه خانم بارداری به علت پارگی کیسه آب حال وخیمی داشته و شرایط هنگام وضع حمل تحمل می کرده است و پس از مراجعه به بیمارستان 2 کارآموز بر سر تخت وی حاضر شده اند، باید گفت که بیمارستان امام خمینی (ره) تأمین اجتماعی شهرستان اراک اصلاً یک بیمارستان آموزشی نیست که بخواهد کارآموز در آن فعالیت داشته باشد. چنین موضوعی صحت ندارد و هر کسی که بر بالین بیماران باردار حاضر می شود یا پرستار با مدرک پرستاری، یا ماما با مدرک مامایی و یا پزشک عمومی و متخصص با دارا بودن مدارک پزشکی مربوط به رشته تحصیلی خود هستند و غیر از این نیست. اما در برایند کلی مهم این است که اتفاق خاصی برای این خانم باردار رخ نداده است.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*