پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۴ تیر ۱۳۹۸
آموزش به سبک «فرپو»
اجتماعی

آموزش به سبک «فرپو»

Virtual editor
12 دی 1397
بازدید: 206
نظرات: 0

همگامی معلمان با دانش آموزان در فعالیت های آموزشی یکی از مدارس تفرش

آموزش به سبک «فرپو»

تغییرهای ویژه رفتاری و بازدهی بالای آموزش از تأثیرهای بسزای اجرایی شدن سیستم فرپو در مدرسه است

گروه جامعه شایسته سلامی

یادش بخیر زمان مدرسه که دایما با تکالیف شبانه و مشق شب دست و پنجه نرم می کردم و خدای ناکرده اگر قصوری در آن چقدر جریمه می شدیم. علاوه بر آن پیک نوروزی نیز تمام تعطیلات عید را به کاممان زهر می کرد. دانش آموزان دهه های 50 و 60 که طعم کتک را نیز چشیده اند. اما امروزه شیوه های آموزشی و حتی تکالیف مدرسه شکل های متعددی به خود گرفته اند. در این شیوه دانش آموزان شاد و سبکبار از مدرسه به خانه می آیند، چرا که دیگر از مشق شب های سنگین خبری نیست و این مشق شب ها جای خود را به فعالیت های عملیاتی محور و خلاقانه داده اند. سیستم آموزشی فرپو یکی از روش های نوین آموزشی موفق است که در حال حاضر در یکی از مدارس شهرستان تفرش به کار برده می شود. جالب اینجاست که این سیستم آموزشی رضایت صددرصد دانش آموزان و خانواده های آنها را به همراه داشته است.

ایجاد شناخت

از اهداف سیستم فرپو است

معصومه خیاط جدیدی مؤسس مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی دخترانه پرنیان شهرستان تفرش گفت: یکی از مهمترین اهداف ما در اجرایی کردن سیستم فرپو این است که شناخت را برای دانش آموزان ایجاد کنیم، به این معنا که وضعیت مدرسه باید به گونه ای باشد که دانش آموزان را به شناخت دقیق برساند. سطوح متعدد شناخت از دانش آغاز می شود و مراحل بعدی آن فهمیدن، به کار بستن، تجزیه و تحلیل کردن، ارزشیابی نمودن و در نهایت ترکیب کردن و یا خلق نمودن می باشد.

خیاط جدیدی افزود: در سیستم های آموزشی عادی معمولاً برای ارزیابی های دانش آموزان، کارها و فعالیت ها بر روی دانش می شود. مرحله بعد از آن نیز فهمیدن است که در این مرحله بسیاری از معلمان بگونه ای از دانش آموزان امتحان می گیرند که بتوانند از طریق آن میزان فهمیدن دانش آموزان را بسنجند. در چنین سیستم هایی کار آموزشی معمولا در این 2 محور متمرکز می شود.

وی ادامه داد: در سیستم آموزشی فرپو که در این مدرسه اجرا می شود دانش آموزان در فضایی قرار می گیرند که مباحث آموزشی را به شکل عملیاتی فرا بگیرند و در همین حطیه تمرکز یابند. در این روش معلمان به هنگام تدریس، دانش آموزان را ارزشیابی می کنند.

مؤسس مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی دخترانه پرنیان شهرستان تفرش اظهار داشت: در سیستم فرپو معلمان همراه و همگام با دانش آموزان فعالیت های آموزشی را انجام می دهد. استفاده از این سیستم باعث خواهد شد که میزان فراموشی مطالب درسی در ذهن دانش آموزان کاهش چشمگیری پیدا کند. به همین دلیل است که سیستم فرپو پایدارتر است و پایداری بیشتری دارد.

خیاط جدیدی تصریح کرد: در این سیستم فرایند یادگیری پیچیده تر می شود، اهداف آموزشی خلاصه تر می شود، اما مطالبی را که دانش آموزان فرا گرفته اند به هیچ عنوان فراموش نمی شوند و این مطالب در ذهن دانش اموزان ماندگار می گردد. در سیستم فرپو مطالب کتاب درسی به همان اندازه و شکلی که هستند، از طریق ساختارهای عملی و کاربردی به دانش آموزان آموخته می شود.

سیستم فرپو مانند یک خانواده بزرگ عمل می کند

فاطمه یعقوبی مدیر مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی دخترانه پرنیان شهرستان تفرش گفت: سیستم آموزشی مدرسه پرنیان در شهرستان تفرش سیستم فرپو است. این سیستم که نزدیک به 2 دهه بر روی آن تحقیقات، پژوهش های متعدد و بررسی های میدانی انجام شده است و حتی در مراحل اجرایی نیز مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. مدرسه پرنیان از سال گذشته تأسیس شده و برای فرایند آموزشی خود از سیستم فرپو استفاده می کند.

یعقوبی افزود: سیستم فرپو مانند یک خانواده بزرگ عمل می کند که در این سیستم دانش آموز در محیطی شبیه به محیط خانه آموزش داده می شوند و پرورش پیدا می کنند. قالب کار این سیستم حول محور پرورش گردش می کند تا بتوان دانش آموزان را از لحاظ پرورشی رشد داد و در کنار آن آموزش ها با دست ورزی و فعالیت های عملی و کاربردی به صورت علمی انجام می شود. فاصله گرفتن از دفتر مشق، تخته سیاه و فرستادن دانش آموزان به محیط های باز و آزاد و استفاده از حواس پنج گانه در یادگیری می تواند به افزایش میزان تأثیرپذیری دانش آموزان از فرایندهای آموزشی کمک های ویژه ای کند.

وی ادامه داد: آموزش هایی که دانش آموزان در روابط اجتماعی فرا می گیرند از مهمترین مباحث پرورشی است که در مدرسه پرنیان تحت سیستم فرپو اجرا می شود. همچنین تأمین لقمه های سالم و میوه به جای خوراکی هایی که استانداردهای لازم را ندارند و در نظر گرفتن یک وعده ناهار و نیز شستن ظروف ناهار توسط خود دانش آموزان و مسواک زدن بعد از خوردن غذا از جمله مباحث پرورشی است که در مدرسه پرنیان در قالب سیستم فرپو اجرایی می شود.

مدیر مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی دخترانه پرنیان شهرستان تفرش اظهار داشت: تجربه ای که در مدت 2 سال اجرایی شدن سیستم فرپو به دست آمده این است که تغییرات بسیاری در سیستم یادگیری دانش آموزان به وجود آمده و میزان بازدهی را در آنان افزایش داده است. تغییرات ویژه رفتاری، روابط اجتماعی و بازدهی بالای آموزش از تأثیرات بسزای اجرایی شدن سیستم فرپو در مدرسه است. متأسفانه به خاطر تک فرزند بودن و کوچک شدن خانواده، ارتباطات اجتماعی میان افراد و به خصوص دانش آموزان بسیار محدود شده است. در سیستم فرپو فضا به گونه ای محیا می شود که دانش آموزان در این فضا بتوانند ارتباط اجتماعی با دوستان، همسالان و سایر افراد داشته باشند.

یعقوبی تصریح کرد: در سیستم فرپو فرآیند کیف در مدرسه اجرا می شود. این فرآیند به گونه ای است که دانش آموزان به هیچ عنوان تکالیف خود را به منزل نمی برند و مباحث آموزشی محدود به تایم مدرسه است. تمامی فرآیندهای مربوط به تکرار و تمرین مطالب درسی تنها در مدرسه شکل می گیرد. تنها اتفاقی که در منازل رخ می دهد این است که مدرسه با خانواده ها ارتباط برقرار می کند. مباحث عملیاتی و تحقیقاتی که به خانواده ها سپرده می شود، تنها با هدف ارتباط با خانواده شکل می گیرد. دانش آموزان در قالب فرآیندهای هرچند ساده ای که در منازل اتفاق می افتد، مطالب علمی را فرا می گیرند. این فرآیندها حتی می تواند به فعالیت های مادر خانواده در آشپزخانه و فعالیت های پدر خانواده در شکل های مختلف محدود شود. در این سیستم مطالعات داخل منازل از طریق فرایندهایی که در خانواده شکل می گیرد انجام می شود و یادگیری به فرآیندهایی که منازل اتفاق می افتد تعمیم داده می شود. این سیستم باعث شده تا ارتباط با خانواده ها بیشتر شود و خانواده های بسیاری از دانش آموزان با مدرسه همراه شوند و در فعالیت های مدرسه مشارکت داشته باشند.

سیستم فرپو معنای خانه دوم را

ایجاد می کند

حمیده نصیری معاون پژوهشی مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی دخترانه پرنیان شهرستان تفرش گفت: دانش آموزان هنگامی که از تدریس و معلمین خود ترس و واهمه نداشته باشند و از محیط مدرسه و فضای آموزشی که در آن قرار دارند دلهره و استرس به دل راه ندهند، متعاقباً فرآیند یادگیری آنها بسیار بهتر می شود. در چنین شرایطی است که دانش آموزان مدرسه و فضای آموزشی را مانند خانه خود تصور می کنند.

نصیری افزود: سیستم فرپو به گونه ای عمل می کند که مدرسه معنای واقعی خانه دوم را در برابر دانش آموزان به خود می گیرد و در این سیستم می توانند مانند یک خانواده بزرگ با دانش آموزان، دوستان، همسالان، مسئولین و معلمان مدرسه ارتباط برقرار کنند.

سیستم فرپو بر اساس تحقیقات روز دنیا فعالیت می کند

نفیسه فاضلی معلم پایه سوم مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی دخترانه پرنیان شهرستان تفرش گفت: سیستم فرپو بر اساس تحقیقات روز دنیا فعالیت می کند. در این سیستم به جای آنکه تمامی زمان هایی را که متعلق به دانش آموزان است، به آموزش دروس بپردازیم، مهارت های زندگی را به آنها آموزش می دهیم. همچنین مهارت های اجتماعی و مسایلی که در خارج از محیط مدرسه بیشتر مورد نیاز دانش آموزان قرار می گیرد.

در کنار این فرآیندها آموزش دروس پایه دبستان که مصوبه آموزش و پرورش می باشد نیز به دانش آموزان ارایه می شود.

فاضلی افزود: مزیتی که این مدرسه به خاطر اجرایی کردن سیستم فرپو نسبت به سایر مدارس عادی دارد این است که دانش آموزان با قرار گرفتن در محیط های مختلف، آموزش های متعددی را فرا می گیرند. در این سیستم علاقه و استعداد دانش آموزان شناسایی شده و به سمت استعدادهایی که دارند هدایت می شوند و در راستای علاقه ای که دارند در مقاطع بالاتر تحصیل کنند.

وی ادامه داد: مزیت دیگر سیستم فرپو این است که فرد از سنین کودکی و از ابتدای سالهای تحصیل به استعدادهای درونی خود پی می برد، نه اینکه بعد از اتمام دوره دانشگاه تازه متوجه شود که راه را اشتباه رفته و علاقه ای به تحصیلات خود ندارد. در این سیستم از یک سو خلاقیت ها و استعدادهای فرد از سنین کودکی شکوفا می شود و در سالهای آینده و جوانی نیز علاقه اصلی خود را پیدا می کنند و از سویی دیگر مهارت های فردی و اجتماعی دانش آموزان قوی تر می شود و در واقع به نوعی در مقابل آسیب های اجتماعی نیز واکسیناسیون می گردد.

 

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*