پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۷ مهر ۱۳۹۹
هیات امنای سیاسی
اجتماعی

عطریاس علل مشارکت پایین سمن ها در انتخابات خانه سازمان های مردم نهاد را بررسی می کند

هیات امنای سیاسی

Virtual editor
18 دی 1398
بازدید: 377
نظرات: 0

گروه جامعه، شایسته سلامی:
انتخابات خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی در تاریخ 27 شهریور ماه سال جاری برگزار شد، اما متأسفانه به دلیل عملکرد ضعیف خانه، تعدادی از شبکه ها به حد نصاب نرسیدند و این انتخابات به مرحله دوم کشیده شد و مرحله دوم انتخابات خانه سازمان های مردم نهاد نیز در تاریخ 17 مهرماه سال جاری برگزار شد. موضوع جالب توجه اینجاست که در مرحه اول انتخابات خانه سازمان های مردم نهاد از تعداد 380 سمن عضو خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی تنها 54 سمن شرکت کرده بودند که از این تعداد 26 سمن مربوط به کمپ های ترک اعتیاد بوده اند. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که به لحاظ قانونی و به استناد تبصره 3 ماده 2 آیین نامه مورخ 6 شهریورماه سال 1395 تشکل های مردم نهاد، کمپ های ترک اعتیاد سمن محسوب نمی شوند و حضور آنها در انتخابات خانه غیرقانونی به شمار می رود. موضوع جالب توجه دیگر این است که در مرحله دوم این انتخابات تنها 9 سمن حضور داشته و شرکت کرده بودند.
عملکرد خانه در سالهای گذشته ناصحیح بوده است
سجادی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی در این رابطه به عطریاس گفت: مشارکت پایین سمن ها در انتخابات خانه سازمان های مردم نهاد به دلیل عملکرد بسیار نادرست، ناصحیح و ضعیف خانه طی چند سال گذشته بوده است. این موضوع باعث شده تا فعالیت های مشارکتی در ساختارهای مدنی جامعه بسیار ضعیف شود و سمن ها رغبت و تمایلی برای شرکت در انتخابات خانه نداشته باشند. موضوع دیگر اینکه اختلافاتی که در خانه سازمان های مردم نهاد از سال 1395 ایجاد شده باعث شده تا سمن ها اعتماد کامل به خانه نداشته باشند و مشارکت در فعالیت های آن نداشته باشند.
خانه مدت ها است وجاهت خود را از دست داده است
مدیرعامل مؤسسه سبزاندیشان نیز در خصوص میزان مشارکت پایین سمن ها در انتخابات خانه سازمان های مردم نهاد به عطریاس گفت: خانه سازمان های مردم نهاد مدت ها است که وجاهت خود را در میان سمن ها از دست داده و شأن لازم برای یک مجموعه مردم نهاد را به دلیل اقداماتی که انجام داده از میان برده است و در حال حاضر نیز آن مقبولیت و مشروعیت را در بین سمن ها ندارد. به همین دلیل است که بسیاری از سمن ها تمایل و رغبتی برای پیگیری و مشارکت در فعالیت های خانه ندارند و اینکه نمی خواهند در این عرصه حضور داشته باشند. از سویی دیگر رفتار و عملکرد خانه سازمان های مردم نهاد نیز به گونه ای است که گویا از این موضوع بدشان نمی آید که سمن ها مشارکت زیادی در فرایندها و فعالیت های خانه و همچنین تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها نداشته باشند.
حمید اخوان افزود: ساختار خانه سازمان های مردم نهاد به گونه ای چیده شده که کمترین میزان مشارکت از سمن ها گرفته شود. به گونه ای عملکرد خانه را ارائه می دهند که مرحله به مرحله سمن های کمتری بتوانند در عرصه های متعدد تصمیم گیری و تصمیم سازی حاضر باشند و فعالیت نمایند. تغییر ساختار خانه از عضوپذیر به هیئت امنایی نیز اصل مشارکت مدنی را در خانه سازمان های مردم نهاد از بین برده است. به این معنا که به جای آنکه تمامی سمن ها در فعالیت های خانه مشارکت داشته باشند، این مشارکت معطوف می شود به تعداد محدودی از افراد خاصی که بخواهند برای تمامی سمن ها تصمیم گیری و تصمیم سازی کنند. خانه در حال حاضر چنین فرایندی را برای فعالیت های خود انتخاب کرده و از مشارکت سمن ها هراس دارد. البته در حال حاضر منفعت خانه در این امر است که سمن ها مشارکت پایینی داشته باشند.
خانه علاقه ای ندارد تا سمن ها در فعالیت های مشارکت داشته باشند
وی ادامه داد: از سوی دیگر خانه سازمان های مردم نهاد دیگر سودی برای سمن ها ندارد و از لحاظ افزایش مشارکت اجتماعی، توانمندسازی و گردش آزادانه اطلاعات و همچنین سایر وظایف خود را به خوبی انجام نداده است. به همین دلیل است سمن ها نیز علاقه ای برای حضور در فعالیت های خانه ندارند. خانه نیز برای فعالیت های خود اطلاع رسانی های مناسب را انجام نمی دهد و به دنبال مشارکت گرفتن از سمن ها نیست. تمامی این اتفاقات به صورت دو لبه یک قیچی دست به دست هم داده تا از یک سو سمن ها دیگر خانه را به رسمیت نشناسند و نخواهند در انتخابات آن شرکت کنند و از سوی دیگر خانه نیز علاقه ای ندارد تا سمن ها در فعالیت های مشارکت داشته باشند. در مجموع عملکرد خانه سازمان های مردم نهاد حذفی و انحصارگرایانه است. در نهایت آن چیزی که مهم است این است که این اتفاقات نشان می دهد خانه با وضعیت کنونی و با ساختار فعلی نماینده سمن ها نیست، نبوده و نخواهد بود. انتخابات اخیر خانه میخ آخری بود بر تابوت تفکرات انحصارگرایانه خانه در ساختار های مدنی و نشان داد که مشارکت سمن ها چه میزان پایین است. این تفکرات خانه جایی در ساختارهای مدنی استان نباید داشته باشد.
مدیرعامل مؤسسه سبزاندیشان و فعال مدنی اظهار داشت: موضوع دیگر در خصوص شورای توسعه و نظارت بر تشکل های مردم نهاد است که این شورا وظیفه سیاستگذاری عرصه های مدنی در حوزه سمن ها را بر عهده دارد. تمامی دستگاه های ذیربط در این شورا نماینده دارند، مضاف بر اینکه 2 نماینده نیز از سمن ها در این شورا عضو هستند که با رأس سمن ها انتخاب می شوند. در انتخاباتی که به منظور انتخاب این 2 نماینده برای حضور در شورای مذکور برگزار شده، هم افرادی که در ساختار فعلی خانه صاحب سمت بودند و هم افرادی که منتقد این ساختار بودند کاندیدا شدند. اما نکته جالب توجه اینجاست که هر 2 نماینده ای که برای حضور در شورای مذکور انتخاب شدند، از منتقدین ساختار فعلی خانه بودند و تمامی افرادی که در این سختار فعلی صاحب سمت بودند کمترین رأی را به دست آوردند. این موضوع نشان دهنده آن است که سمن ها به این ساختار و تفکرات آن رغبت و تمایلی ندارند.
عدم شفافیت عامل مشارکت پایین سمن ها است
رییس هیات مدیره موسسه شهروندیار در ارتباط با کاهش مشارکت سمن ها در فعالیت های خانه سازمان های مردم نهاد گفت: کاهش مشارکت سمن ها در انتخابات و فعالیت های موسسه خانه به علل و عوامل متعددی بستگی دارد که باید از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. یکی از مهم ترین عوامل، عدم صداقت و شفافیت در عملکرد هست، که علت آن عملکرد نامطلوب مدیران و هیات امنا آن موسسه است، چرا که این موسسه علیرغم پیگیری رسانه ها تا کنون هیچ گزارشی از عملکرد مالی ارائه نداده است.
عادل حکمت افزود: از دیگر عوامل عدم تمایل فعالیت سمن ها در خانه، می توان به رفتارهای دوگانه اشاره کرد که نمونه بارز آن در انتخابات اخیر آن موسسه مشهود است به طور مثال زمانی شبکه ها را به دلیل نداشتن اعضا علی البدل از عضویت در هیات امنا و هیات مدیره خانه منع می کردند اما در انتخابات اخیر، افراد با ۲ یا ۳ رای و یا با آرای انتخاب کنندگانی غیرقانونی انتخاب شدند و یا در همین انتخابات سیکل تعریف شده تماما برخلاف اساسنامه آن موسسه است ولی دوستان گویا با قلدری آموخته اند که هراقدامی را پیش برند.
حاکمیت تفکر ترامپ مآبانه برخی در خانه
وی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل کاهش مشارکت تشکل ها، حاکمیت تفکر ترامپ مآبانه برخی دوستان است که برای حل اختلافات هرجا قرار بود از منافعشان کوناه بیایند زیر میز زده و تمام مذاکرات را نادیده میگرفتند و با افتخار ادعا می کردند راه و روش ما مشابه ترامپ است.
رییس هیات مدیره موسسه شهروندیار اظهار داشت: عامل دیگر انحصار طلبی و استفاده ابزاری از تشکل ها است به طور مثال دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی در زمان مدیریت آقای سجادی و با حمایت جناب اکرمی معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مقرر شد در جلسات از ظرفیت تمامی سمن ها بهره برده شود تا خروجی جلسات تخصصی تر شود، که مدیران خانه نسبت به این اقدام موضع سختی گرفته اند.
حکمت اظهار داشت: حضور اشخاص و چهره های سیاسی تنها از یک طیف و خط فکری هم عامل دیگری است که شائبه سیاسی بودن خانه را متصور می کند و سمن ها برای مصون ماندن از هرگونه برچسب فعالیت سیاسی صلاح را بر عدم حضور در آن ساختار می دانند این در صورتی است که حضور و وجود برخی چهره های سیاسی در آن موسسه غیرقانونی است.
وی تصریح کرد: علی ایحال تمامی این عوامل و عوامل دیگر منجر به کاهش اعتماد تشکل ها به خانه گردیده و درنهایت عدم همراهی سمن ها را در برنامه های خانه شاهد هستیم، این بی اعتمادی تا حدی تشدید گردیده که خواست امروز تشکل های استان انحلال موسسه خانه سازمان های غیردولتی است.
یکی از مؤلفه های مهم مشارکت
اعتماد است
مدیرعامل مؤسسه بشارت سپید آزادی (باشگاه مثبت) در خصوص دلیل عدم شرکت سمن ها در انتخابات خانه سازمان های مردم نهاد گفت: دلیل پایین بودم میزان مشارکت سمن ها در انتخابات خانه قطعاً دارای پیش زمینه هایی است. اعتماد یکی از مؤلفه های مهم مشارکت است و زمانی که از بین می رود باعث می شود تا میزان مشارکت کاهش یابد. این اعتماد به یکباره از بین نرفته، بلکه در برهه های متعدد زمانی و با عملکردهایی که از سوی خانه سازمان های مردم نهاد بروز داده شده و همچنین تمامیت خواهی و زیاده خواهی بسیاری از اعضای دارای مسئولیت در ترکیب خانه، باعث شده تا اعتماد از بین برود و یا اینکه کمرنگ شود. چنین اتفاقاتی این پیش زمینه را ایجاد کرده تا بسیاری از سمن ها رغبت و تمایلی برای شرکت در انتخابات خانه سازمان های مردم نهاد نداشته باشند.
حمید سپهری راد افزود: از سوی دیگر اطلاع رسانی برای شرکت در انتخابات اخیر خانه سازمان های مردم نهاد بسیار نامناسب بود. دعوتنامه شرکت در انتخابات زمانی به دست بسیاری از مسئولین سمن ها رسید که دیر شده بود. بسیاری از سمن ها دعوتنامه شرکت در انتخابات را پس از برگزاری انتخابات دریافت کرده بودند و دعوتنامه ها زمانی به دست آنها رسیده بود که انتخابات تمام شده بود.
وی ادامه داد: موضوع مهمتر اینجاست که گویا مسائل خانه سازمان های مردم نهاد تمامی ناپذیر است. فرافکنی ها و متهم کردن سمن ها به انجام فعالیت سیاسی توسط مسئولین خانه سازمان های مردم نهاد، موضوعی است که به فعالیت کردن اعضای سمن ها آسیب می زند. این امر در شرایطی است که بسیاری از اعضای سمن ها از مخالفین سرسخت حضور فعالین سیاسی در سمن ها و به خصوص در ترکیب هیئت امنای خانه سازمان های مردم نهاد هستند.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*