پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۵ بهمن ۱۳۹۹
موازی و بی هدف
استان مرکزی

فعالان اقتصادی عملکرد مرکز کسب و کار استان را ارزیابی کردند

موازی و بی هدف

Virtual editor
21 دی 1399
بازدید: 248
نظرات: 0

زهره صادقی، گروه اقتصادی:

تیرماه ۸۶ خبر احداث ساختمان فناوری و کسب و کار توسط شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی از طریق مناقصه اعلام شد و در آذرماه ۹۱ این مرکز به عنوان بیستمین ساختمان مرکز خدمات فناوری و کسب و کار در پایتخت صنعتی ایران در ورودی شهر اراک افتتاح شد.
اگرچه بهبود عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط، دستیابی به بازار و ارتقاء توان رقابتی بنگاه‌ها مورد هدف قرار گرفته بود؛ و حتی تاکید مصوبات سفر رئیس دولت نهم و جهت گیری های کلان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بر این بود که این ساختمان در مراکز هر یک از استان ها استقرار یابد، اما اینکه تا چه میزان، اهداف مذکور عملیاتی شد، مسئله ای مبهم است؛ چراکه هزینه احداث این بنا می توانست بر روی احداث ساختمان اتاق بازرگانی که نقش و مسئولیتی حیاتی تر در استراتژی توسعه صنعتی دارد، متمرکز شود و یا اینکه انجمن ها و شرکت های حوزه مشاوره و آموزش را در ساختمان عریض و طویل مدیران صنایع متمرکز کرد؛ تا علاوه بر سرعت بیشتر بهره وری، فعالان حوزه صنعت، سال ها منتظر احداث ساختمان اتاق نباشند.
برخی صاحبنظران، احداث مرکز کسب و کار را موازی کاری می دانند؛ و برخی دیگر تحقق اهداف این مرکز را ناکارآمد و ناموفق می دانند؛ و حتی صاحبنظرانی که با احداث این مرکز موافق هستند؛ نیز به کاستی های موجود در آن اذعان دارند.

دکمه ی کپی را از شرکت مدیران صنایع برداشته و در ایجاد مرکز کسب و کار اراک قرار دادند

یکی از اعضای هیات مدیره شرکت مدیران صنایع اراک در گفت و گو با عطر یاس اظهار داشت: دکمه ی کپی را از شرکت مدیران صنایع برداشته و در ایجاد مرکز کسب و کار اراک قرار دادند.
وی افزود: ضرورت و کارکرد این بنا شبیه اتاق بازرگانی و شرکت مدیران صنایع استان است؛ علی رغم آنکه پول زیادی برای احداث آن هزینه شد، اما اهدافی که داشت، دنبال نشد
این مدیر تصریح کرد: هدف این بود که کلیه شرکت های مشاوره ای که در زمینه کسب و کار و خدمات به صنایع و واحدها فعال بودند، مشروط بر اجاره به شرط تملیک در این ساختمان مستقر شوند، اما این اتفاق هرگز نیفتاد.
وی ادامه داد: این طرح نیز همچون همه طرح های دولتی، با هدفی مطلوب از ابتدا پیش‌ رفت اما اهداف آن محقق نشد.

هدفگذاری اشتباه بود

وی تاکید کرد: هدفگذاری در احداث این مرکز اشتباه بود؛ چراکه حتی اگر طرح سراسری بود، اتاق بازرگانی با وسعت خدمات و روابط می توانست این شرکت ها را در خود مستقر کرده و هزینه های این مرکز در زمانی زودتر برای تقویت و توسعه ساختمان اتاق متمرکز می شد.

شرکت های مستقر و نیزمدیریت مجموعه به اصلاحات بیشتری نیاز دارند

مدیرعامل یکی از شرکت هایی که به عنوان اولین شرکت مدیریت صادرات استان مرکزی و پنجمین در کشور، تحت عنوان شرکت مشاور در حوزه صادرات به مدت پنج سال در مرکز کسب و کار استان مستقر بوده در گفت وگو با عطریاس اظهار داشت: طرح ساختمان های کسب و کار و مرکز فناوری شرکت شهرکهای صنعتی، طرح بسیار لازم و ضروری به نظر می‌رسد، اما شرکت های مستقر و نیز مدیریت مجموعه به اصلاحات بیشتری نیاز دارند.
عبداللهی افزود: حداقل ۷۰۰ واحد تولیدی در اراک فعال است که در شهرک های صنعتی یک، دو و قطب حاجی آباد و خیرآباد مستقر هستند و این واحدها به خدمات متعددی نیاز دارند.

در این حوزه ما نسبت به کشورهای توسعه یافته ضعف بسیار داریم

وی ادامه داد: پیش نیاز فعالیت این واحدها، توسعه خدمات صنعتی است که می‌تواند صنایع را به جایگاه واقعی برساند؛ اما در این حوزه ما نسبت به کشورهای توسعه یافته ضعف بسیار داریم.

ما به نیازهای متعدد صنایع پاسخ نصفه‌نیمه داده‌ایم

عبداللهی در پاسخ به این سوال که آیا احداث این مرکز، موازی کاری با مراکزی همچون اتاق بازرگانی و شرکت مدیران صنایع بوده، گفت: در احداث این ساختمان، موازی کاری صورت نگرفته است، بلکه ما به نیازهای متعدد صنایع، پاسخ نصفه‌نیمه داده‌ایم؛ باید کمیّت و کیفیّت خدمات، متناسب با نیازهای صنایع باشد و به شدت افزایش یافته و تقویت شود.
در حوزه نمایشگاه دیجیتال و صادرات خلاء ها و ضعف های بسیاری وجود دارد
وی ادامه داد: درحوزه نمایشگاهی دیجیتال، ضعف های بسیاری وجود دارد؛متاسفانه بسیاری از خدمات مشاوره ای و آموزشی به دلیل فضای نامتناسب اقتصادی به بودجه‌های دولتی متّکی شده اند؛ اگرچه اقداماتی اعم از طراحی واگن، تشکیل چند خوشه صنعتی، مذاکرات صنعتی متعدد، ایجاد فن بازار و مواردی از این قبیل، کارکرد این ساختمان است؛ اما در حوزه نمایشگاهی دیجیتال، ضعف های بسیاری وجود دارد؛ همچنین در حوزه صادرات، خلاء هایی وجود دارد که اگر اصلاح شود، استان را متحول می‌کند.

مرکز کسب و کار توانسته حداکثر ۲۵ تا ۳۰ درصد به نیاز واحدهای استان پاسخ دهد

عبداللهی تاکید کرد: واحدهای مستقر در این مرکز می بایست به جایگاهی برسندکه بتوانند خدمات بهتری به واحدهای صنعتی و تولیدی ارائه نمایند؛ چراکه اکنون این مرکز حداکثر ۲۵ تا ۳۰ درصد توانسته است به نیاز واحدهای استان پاسخ دهد و این خلا۷۰ درصدی را علاوه بر شرکت های مستقر به واسطه ی کیفیت سازی خدمات می بایست جبران کنند، از سوی دیگر مدیریت بهتر نیز می‌تواند در ارائه خدمات موثر باشد.
دولت می‌بایست کاتالیزور بسیارقوی برای عملکرد حوزه‌های خصوصی باشد
وی افزود: فضای بهره‌برداری از ظرفیت های مشاوره ای دراستان بسیار محدود است؛ زیرا نقش دولت هر روز در اقتصاد بیشتر می‌شود و فعالیت بخش خصوصی به دلیل تحریم،رکودوتورم محدودتر شده است؛ هرچه نقش بخش خصوصی کمتر و نقش دولت پررنگ تر شود، تاثیرتصمیمات دولت بر اقتصاد، بیشتر می‌شود؛ بنابراین سیاست هایی که دولت اتخاذ می‌کند، اثرگذارتر می‌شود؛ این در حالی است که دولت می‌بایست کاتالیزور بسیار قوی برای عملکرد حوزه‌های خصوصی باشد.
عبداللهی گفت: اتکا به بودجه های شرکت شهرک ها که در حال حاضر از مزیت های حضور در مرکز کسب و کار است باید با ارائه نقش جدی به مشاوران وتشکل آنان در سامانه تصمیم سازی صنعتی استان تقویت شود؛ تا ضریب خطای تصمیمات، کاهش یافته و مدیران دولتی و ‌خصوصی بار علمی خود و تصمیماتشان را افزایش دهند، و از تک روی و اتکا به گذشته رهایی یابند.

ضرورت دارد صدای واحد از چند حوزه برای توسعه صنعت و اقتصاد به گوش حاکمیت برسد

عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی اراک نیز در ارزیابی عملکرد مرکز کسب و کار استان گفت: البته که حتی اگر موازی کاری با حوزه اتاق و شرکت مدیران هم باشد مشکلی ایجاد نمی کند؛ چراکه ضرورت دارد صدای واحدی از چند حوزه برای توسعه صنعت و اقتصاد به گوش حاکمیت برسد؛ صدایی که رساتر باشد و اگر چند حوزه با هدف مشترک از حاکمیت مطالبه گری کنند، تحقق اهداف صورت خواهد گرفت.

اگر درخششی در عملکرد مرکز کسب و کار استان دیده نمی شود، به دلیل محصور بودن اقتصاد است

«فرشید شاه محمدی» اظهار داشت: اگر درخششی در عملکرد مرکز کسب و کار استان دیده نمی شود، به دلیل این است که اقتصاد ما در چهار حصار اسیر است؛ حصار اول: عدم تعادل بازار است؛ دوم:برنامه ریزی عملگرا در حوزه صنعت و تولید وجود ندارد؛ سوم: حصار تحریم ها و چهارم: حصار کرونا.

وقتی جامعه آگاهی اقتصادی ندارد،دولت بودجه ای موهوم می نویسد و تحویل جامعه می دهد

وی افزود: سیاست‌گذاری کلان کشور به شدت نقص دارد، به خصوص در حوزه اقتصاد؛ سیاست گذاری های ما در حوزه صنعت بسیار ناقص ، غلط و مخدوش است؛ در حاکمیت و در جامعه باید انجمن‌های مردم‌نهاد همچون اتاق بازرگانی برای صیانت از حقوق خود ، صنایع و تولید باید تلاش کنند که صدایشان را به حاکمیت و جامعه برسانند؛ چراکه وقتی جامعه، آگاهی اقتصادی ندارد، در سطوح مختلف به دولت فشار وارد کرده و مطالبه گری می کند؛ دولت هم در نهایت و به ناچار، بودجه موهوم را نوشته و تحویل جامعه می دهد؛ بنابراین نقش نهادهای مردمی است که ظرفیت‌های پنهان و در حال سقوط جامعه را به گوش سیاستگذار ، حاکمیت و حتی جامعه برساند.
اما عضو هیات مدیره و معاون وقت شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز که در زمان آغاز به کار مرکز فناوری و کسب و کار حضور داشت، عملکرد مرکز را مثبت ارزیابی نموده و اظهار داشت: عارضه یابی، ایجاد کلینیک صنعت و اقداماتی از این قبیل در مرکز کسب و کار استان راه اندازی شد و خدماتی از قبیل ارتقاء جایگاه صنعت، توسعه خوشه‌های صنعتی و نظام پیمانکاری صنعتی و غیره ارائه شده است.
«احمد پریدری» افزود: طرح «فن بازار» به واسطه ی شرکت های مستقر در مراکز کسب و کار در سراسر کشور راه اندازی شد و بستری برای تقویت واحدها برای رقابت در بازارهای مختلف گردید.

طبیعتا برای رسیدن به اهداف، ضعف ها و کاستی‌هایی وجود دارد

وی تصریح کرد: طبیعتا برای رسیدن به اهداف، ضعف ها و کاستی‌هایی وجود دارد؛ اما مدل این اقدام در دنیا نیز مورد استفاده واقع شده و توسعه به همراه داشته است.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*