پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۷ اسفند ۱۳۹۹
اختیارعزل و نصب مدیران  با  استاندار است
استان مرکزی

محمد حسن آصفری، نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس یازدهم:

اختیارعزل و نصب مدیران با استاندار است

روزنامه عطریاس
29 بهمن 1399
بازدید: 140
نظرات: 0

آزاده بکایی، گروه سیاسی:
موضع گیری ها وعملکرد مجمع نمایندگان استان، امری است که ازابتدای فعالیت آنها محل گمانه زنی های بسیاری شده است؛ مسئله ای که البته ازسوی نمایندگان استان تاکنون پاسخی به آن داده نشده وعلیرغم گذشت حدود 9 ماه از فعالیت مجلس یازدهم هنوز گزارش خاصی ازاین امرمنتشر نشده است. اما سوی دیگر فعالیت نمایندگان استان، برگزار نشدن جلسات مجمع نمایندگان ورایزنی با مدیران است. شاید بتوان دلیل این امر را اختلافات درونی مجمع دانست. تا جایی که« محمد حسن آصفری» درشهریورماه 1399 به عملکرد انتخابی رئیس مجمع انتقاد کرده ودر کانال اطلاع رسانی خود از عدم دعوتش به جلسات مجمع خبر داده بود.
اما نکته مهم دراین ماجرا آنجاست که مجمع نمایندگان استان تا به حال جلسه ای با مدیران اجرایی استان برگزارنکرده است واین پرسش در ذهن تداعی می شود که نمایندگان بر اساس کدام نشست نسبت به عملکرد مدیران اجرایی استان انتقاد می کنند. بررسی عملکرد نمایندگان در استان مرکزی نشان می دهد که آنها بیشتر در این مدت به دنبال انجام تغییرات مدیریتی درحوزه انتخابیه خود بوده اند.
سونامی تغییر فرمانداران و حتی رایزنی با تهران جهت تغییر یک فرماندار گواه این امراست. بخش های صنعتی و اقتصادی هدف بعدی نمایندگان در این تغییرات بود. البته استاندارد دو گانه آنها در برخوردها حکایت از آن دارد که در این زمینه نگرش سیاسی نیز دخیل بوده است. به هرحال به نظرمی رسد درمیان همه این مسائل، اختلافات قوای مقننه و مجریه نیز روی دیگر سکه است که تنها به ضرر مردم تمام می شود؛ چرا که درصورت داشتن مجمع نمایندگانی فعال و مدیرارشدی پویا استان می تواند مشکلات را پشت سر بگذارد ؛ در غیر این صورت بیشتر توان مدیران و نمایندگان صرف انتقاد و تغییرات می شود. در گفت و گو با «محمد حسن آصفری» نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس یازدهم به بررسی وضعیت مجمع نمایندگان استان پرداختیم.
وضعیت مجمع نمایندگان استان را چگونه ارزیابی می کنید؟
مجمع نمایندگان استان دارای ظرفیت مناسبی است که باید از آن استفاده شود؛ ولی تاکنون نمایندگان به صورت انفرادی کار کرده اند بنابراین ازظرفیت چیزی به عنوان مجمع نمایندگان تاکنون استفاده نشده است که خروجی داشته باشد؛ آقایان هرکدام به صورت انفرادی مشغول رسیدگی به امورات و مشکلات مردم هستند؛ مجمعی تقریباً نیست و البته این مختص استان‌ ما نیست؛ مجمع اکثر استان ها همین شرایط را دارند؛ درهمه استان‌ها اختلافاتی وجود دارد ولی نمایندگان به صورت انفرادی هریک مشکلات حوزه انتخابی اش را پیگیری می کند.امااگرارتباط مجمع و استاندار به عنوان نماینده قوه مجریه نزدیک‌تربود به نظرمن ظرفیت بهتر و پتانسیل بالاتری وجود داشت و می شد اینگونه کارها را دنبال کرد؛ اگر مقداری اختلاف بین نمایندگان و مجموعه اجرایی استان و مدیریت ارشد کمتر باشد شاید ازاین ظرفیت هم مجمع و هم استاندار به عنوان مدیرارشد استان بهترمی‌ توانستند بهره گرفته و کار کنند.
آیا عزمی وجود دارد که این ارتباط بهبود یابد؟
بعید می دانم. برای اینکه ارتباط نزدیک‌تر شود اراده ای فعلاً در مجمع نمایندگان وجود ندارد ؛ البته این فقط مربوط به یک طرف نیست در در دو طرف اراده ای نمی‌بینیم .
به جز برخی آقایان که اختلافشان از گذشته است، بیشتر نمایندگان به صورت انفرادی با استاندارارتباط داشته و کار می کنند.
به نظر شما اگر مجمع به صورت متحد اقدام به پیگیری مشکلات استان می کرد ، نمی توانست در انجام امور موفق باشد؟
بخشی که من می بینم تفاوت نمی‌کند؛ چرا که خود این سبب شده که این مسابقه بین نمایندگان برای خدمت کردن بیشتر باشد و بیشتر کارها و موارد را پیگیری کنند. تا کنون، خود من به شخصه توانستم حداقل با تعدادی از وزرا و مسئولان ارتباط داشته باشم و آن چیزی که می شود به عنوان سهم ملی و استانی ازآن نام برد را توانسته ام از مدیران بگیرم و گام‌های خوبی در این حوزه برداشته شده است.
برخی پروژه ها،استانی است و باید درسطح ملی پیگیری شود، آن پروژه ها بر زمین نمی ماند؟
آن ایراد کلی قانون است که اگر انتخابات به صورت استانی برگزار شود که نمایندگان ازاستان انتخاب شوند در این صورت دیگر نمایندگان می توانند مسائل و مشکلات شهرها و حوزه های دیگررا پیگیری کنند، ارتباطی به این موضوع ندارد، آن ایراد قانونی دارد که اگر قانون انتخابات ابلاغ شده و انتخابات به صورت استانی انجام شود؛ یعنی نمایندگان از هرهفت حوزه انتخابیه به مجلس راه یابند، مطمئنا می‌تواند در پیگیری کارها و پروژه های استان موثرتر باشد.
گاهی شاهد اظهار نظرهایی از نمایندگان در موارد مختلف هستیم که در سطح کشور و حتی بین المللی بازتاب خوبی ندارد. در مجمع در مورد این سخنان صحبتی نمی شود؟ نظر شما در این مورد چیست؟
نماینده اختیار دارد طبق اصول قانون اساسی درهمه شئون ورود و صحبت کند؛ لذا هیچ کس نمی‌تواند در مجمع از نماینده ای ایراد بگیرد که چرا چنین نطقی را داشته است.
اصلاً چنین خبری نیست که کسی بخواهد به کسی گلایه کند. ما تشکیلاتی داریم به نام هیات رسیدگی به رفتارنمایندگان که این وظیفه را دارد آن هم البته در مورد نطق هایی که خلاف مصلحت نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی و شرع مقدس باشد؛ می‌تواند به نماینده متذکر شود؛ ولی نطق هایی بوده اند که بارمنفی برای کشور داشته است. گاهی توسط بعضی نمایندگان حرف‌هایی زده می‌شود که این حرف‌ها توسط رادیوهای بیگانه وضد انقلاب گفته نمی شود.
متاسفانه بعضی از نطق ها آتش بیارمعرکه برای دشمن هستند تا اینکه بخواهند مشکلی از دولت و ملت را برطرف کنند. تاثیرات منفی این نطق ها به مراتب بیشتراز تاثیرات شبکه های بیگانه یا دشمنان انقلاب برعلیه ماست. تریبون مجلس، تریبون مقدسی است باید مسائل و مواردی گفته شود که راهگشای دغدغه‌ها و مشکلات مردم و در جهت رشد و توسعه کشور باشد نه سبب اختلاف افکنی یا ایجاد مشکلات برای کشور شود؛ بعضی از نطق ها را می‌بینیم که متاسفانه اینگونه شده اند.
درمجلس یازدهم شاهد بیشتر شدن دخالت نمایندگان درعزل و نصب ها هستیم. شما با این امرموافق هستید؟
مدیر ارشد استان وظیفه دارد مدیران را انتخاب کند و کسی نمی‌تواند به استانداربگوید که شما چرا فلان مدیررا انتخاب کرده‌اید. این اختیار مدیرارشد استان است. البته استانداربایستی ازنماینده مجلس مشورت بگیرد نه اینکه نماینده بخواهد بگوید که شما چرا فلان کس را انتخاب کرده اید؟ مگر اینکه فرد مورد‌نظر تخلف داشته باشد؛ یعنی قبلا تخلفاتی داشته ، پاک دست نبوده وبه دنبال منفعت طلبی برای خود باشد. اگر ایراداتی داشته باشد ، می توان جلوی این انتصاب را گرفت؛ اما اینکه نماینده بخواهد بدون دلیل به استاندار بگوید چرا فلان مدیر را انتخاب یا عزل می‌کنید، دخالت در کار اجرایی استان است؛ اما استاندارهم برای وحدت و همگرایی و همکاری نمایندگان بایستی در عزل و نصب‌ها نظرات نمایندگان را هم بگیرد؛ ولی تصمیم با شخص استاندار ومدیریت ارشد استان است. اختیارعزل و نصب مدیران در سطح استان وشهرستان ها با استانداربوده و نهایتاً مدیرارشد استان است که باید مدیران را انتخاب و معرفی کند.
شما در شهریورازعدم دعوتتان درجلسات مجمع گلایه داشتید.اکنون این مشکل برطرف شده است؟
ما مانند گذشته جلسه ای با عنوان مجمع نمایندگان استان ،نسبت به گذشته نداریم و درواقع هنوز جلسات شروع نشده است؛ ولی امیدوارم که تغییرات و اتفاقات قبلی را نداشته باشیم .جلسات به شکل دیدارمدیران استانی و شهرستانی هنوز به طور کامل شروع نشده است. اما آن مشکل برطرف شده است.

روزنامه عطریاس
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*