اختیارات دولت محدود است
استان مرکزی

اختیارات دولت محدود است

14 آذر 1398
Virtual editor

● اعتراض حق قانونی مردم است ● وضعیت امروز کشور حاصل دخالت های دولت پنهان است ● پافشاری دولت بر مواضع خود ، هزینه های زیادی را بر اقشار ضعیف […]

ماده های پر دردسر
استان مرکزی

ماده های پر دردسر

12 آذر 1398
Virtual editor

گروه شهری، سینا علیدادی: عدم وجود نظارت بر نحوه هزینه کرد دو ماده “شانزده” و “هفده” بودجه شهرداری سبب ایجاد شائبه های فراوانی در زمینه پرداخت مبالغ مالی این دو […]