قیمت ها واقعی شده اند
استان مرکزی

قیمت ها واقعی شده اند

13 تیر 1399
Virtual editor

گروه خبر: معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: موضوع نباید به گونه ای عنوان شود که قیمت مرغ افزایش پیدا کرده است. تا حدودی شاید بتوان گفت […]

تخلفات هپکو در دست بررسی است
استان مرکزی

تخلفات هپکو در دست بررسی است

13 تیر 1399
Virtual editor

عطریاس: سرپرست معاونت بازرسی کل استان مرکزی گفت: موضوع رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در هپکو در دست بررسی است و گزارشاتی در این زمینه تهیه شده است. ملکی در […]