اجتماعی

شفافیت ضامن سلامتی حکومت است

18 آذر 1397
سردبیر مجازی

صادقی،عضو فراکسیون امید مجلس در دانشگاه تفرش: شفافیت ضامن سلامتی حکومت است در مبارزه با پولشویی سیستم ناکارآمدی داشته ایم مطبوعات، احزاب،جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی  از ابزار های اعمال […]

اجتماعی

دفاع از دموکراسی در سنگر پارلمان شهری

17 آذر 1397
سردبیر مجازی

هیئت رئیسه شورای شهر اراک در یک کنفرانس خبری به سوال های خبرنگاران پاسخ داد دفاع از دموکراسی در سنگر پارلمان شهری گروه شهری:سینا علیدادی اولین کنفرانس هیات رئیسه شورای […]