گذار غذایی خطرناک
اجتماعی

گذار غذایی خطرناک

7 آذر 1398
Virtual editor

گروه جامعه، شایسته سلامی: آنچه که امروز باعث تغییر ذائقه مردم و گرایش به فست فود شده است صدور مجوزهای بی رویه فعالیت اینگونه مراکز و کثرت فعالیت آنها در […]