پیشنهاد دردسر ساز
اجتماعی

پیشنهاد دردسر ساز

21 فروردین 1400
روزنامه عطریاس

شایسته سلامی، گروه اجتماعی: پیشنهاد ارائه مجوز برای ساخت خانه های مسکونی در باغات سنجان و کرهرود مورد انتقاد فعالان زیست محیطی اراک قرار گرفت.   ارائه چنین پیشنهاداتی انگیزه […]

بدهکارترین دولت به تامین اجتماعی
اجتماعی

بدهکارترین دولت به تامین اجتماعی

21 فروردین 1400
روزنامه عطریاس

زهره صادقی، گروه اقتصادی: اگرچه استاندار مرکزی در مصاحبه ی اخیر خود با عطریاس، استان مرکزی را در زمینه ی ایجاد و حفظ فضای کارگری در کشور، پیشرو عنوان کرد؛ […]

سیاسیون فعال، مردم بی تفاوت
اجتماعی

سیاسیون فعال، مردم بی تفاوت

17 فروردین 1400
روزنامه عطریاس

گروه سیاسی، آزاده بکایی: انتخابات پرفراز و نشیب ۱۴۰۰ در پیش است؛ انتخاباتی که بسیاری از فعالان عرصه سیاست عدم مشارکت مردم در آن را بزرگترین رقیب جناح‌های سیاسی می‌دانند […]

آغاز واکسیناسیون نیروهای خدمات شهری  شهرداری  اراک علیه ویروس کرونا
اجتماعی

آغاز واکسیناسیون نیروهای خدمات شهری شهرداری اراک علیه ویروس کرونا

17 فروردین 1400
روزنامه عطریاس

گروه شهری، گیتی فراهانی: واکسیناسیون نیروهای خدمات شهری شهرداری اراک علیه ویروس کرونا، در محل مرکز بهداشت شهرستان اراک آغاز گردید. مهندس بیاتیان شهردار اراک در این زمینه اظهار داشت: […]