موازی و بی هدف
استان مرکزی

موازی و بی هدف

21 دی 1399
Virtual editor

زهره صادقی، گروه اقتصادی: تیرماه ۸۶ خبر احداث ساختمان فناوری و کسب و کار توسط شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی از طریق مناقصه اعلام شد و در آذرماه ۹۱ […]

سرمقاله | سکوت آقای رییس
استان مرکزی

سرمقاله | سکوت آقای رییس

20 دی 1399
Virtual editor

امین بیرامی: طی هفته های اخیر به گواه اغلب کارشناسان نماینده فوتبال استان مرکزی در لیگ برتر از داوری، آسیب های جدی و جبران ناپذیری دیده است به طوری که […]