شرکت هپکو دولتی نمی شود
استان مرکزی

شرکت هپکو دولتی نمی شود

3 مهر 1398
Virtual editor

رئیس جمهور بر فسخ قرارداد هیدرو اطلس دستور ویژه داد شرکت هپکو دولتی نمی شود ● معاون سازمان خصوصی سازی: قرار داد هیدرو اطلس فسخ نمی شود جابجا می شود […]

تعطیلی 13 انجمن علمی و دانشجویی
استان مرکزی

تعطیلی 13 انجمن علمی و دانشجویی

31 شهریور 1398
Virtual editor

انتقاد دانشجویان و انجمن های علمی از عملکرد حیدری، رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی ارک: تعطیلی 13 انجمن علمی و دانشجویی خواسته دانشجویان از رئیس جدید دانشگاه: جنب و جوش […]