استان مرکزی

همه گزینه های استانداری مرکزی

7 بهمن 1393
سردبیر مجازی

عطر یاس ، گروه سیاسی، نسرین محمدی : تکلیف سرنوشت معاونت سیاسی وزارت کشور در شرایطی تعیین شد که انتصاب استاندار مرکزی در این جایگاه با تحلیلی دو وجهی برای […]

استان مرکزی

ماراتن جانشینی

4 بهمن 1393
سردبیر مجازی

عطر یاس ، گروه سیاسی، محسن قلعی: مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور شد. خبری که هفته گذشته تیتر یک نه تنها اخبار کشور، که در اخبار استان مرکزی نیز دهان […]