استان مرکزی

عدم انتقادپذیری،آفت ورزش استان

3 آذر 1393
سردبیر مجازی

عطریاس: انتظار می رفت با پایان یافتن دوره سکانداریش بر صندلی نخستین دولت، تفکراتش هم در مجموعه های پائین دستی پایان یابد. اما پس از گذشت یک سال از یازدهمین […]

استان مرکزی

دولت یک خزانه مالی بیشتر ندارد

3 آذر 1393
سردبیر مجازی

عطریاس: در سال های گذشته اگر چه بودجه استانداری نزدیک به ۵۰ درصد کاهش داشته، اما اعضای شورای دانش آموزی با حضور در استانداری به ارائه طرح و برنامه ها […]