اجرای طرح سپاس بنابر تاکید مقام معظم رهبری درباره بازدید و سپاس‌گذاری از خانواده معظم شاهد و ایثارگر در استان مرکزی
استان مرکزی

اجرای طرح سپاس بنابر تاکید مقام معظم رهبری درباره بازدید و سپاس‌گذاری از خانواده معظم شاهد و ایثارگر در استان مرکزی

21 اسفند 1393
Virtual editor

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌مرکزی از اجرای طرح سپاس بنابر تاکید مقام معظم رهبری درباره بازدید و سپاس‌گذاری از خانواده معظم شاهد و ایثارگر در استان مرکزی خبر […]