محلات برای استقرار نخستین کارخانه خوراک ماهیان زینتی کشور انتخاب شد
استان مرکزی

محلات برای استقرار نخستین کارخانه خوراک ماهیان زینتی کشور انتخاب شد

5 اسفند 1393
Virtual editor

رییس ایستگاه ملی تحقیقات ماهیان زینتی محلات گفت: این شهرستان برای استقرار نخستین کارخانه خوراک ماهیان زینتی استاندارد کشور با نظارت متخصصان شیلات انتخاب شده است. مهدی رضایی افزود: کار […]