انتظار روحانی استان
استان مرکزی

انتظار روحانی استان

3 اسفند 1393
Virtual editor

  نماینده ولی فقیه دراستان مرکزی گفت: تنها راه نجات اقتصاد کشورو توسعه همه جانبه، بهره گرفتن از ظرفیتهای اقتصاد مقاومتی است. آیت ا… «قربانعلی دری نجف آبادی» در خطبه […]