همدلی لازمه اشاعه گفتمان اقتصاد مقاومتی و پیشبرد اهداف توسعه محوراست
استان مرکزی

همدلی لازمه اشاعه گفتمان اقتصاد مقاومتی و پیشبرد اهداف توسعه محوراست

2 فروردین 1394
Virtual editor

سرپرست استانداری استان مرکزی گفت: همدلی و همزمانی لازمه و خمیرمایه اشاعه گفتمان اقتصاد مقاومتی و پیشبرد اهداف توسعه محور است. شکرالله حسن بیگی با تبریک سال جدید، افزود: نامگذاری […]