طلاق همچنان قربانی می گیرد
استان مرکزی

طلاق همچنان قربانی می گیرد

15 دی 1393
Virtual editor

افزایش میزان وقوع طلاق در شهرستان ساوه به عنوان یکی از مهمترین معضلات و آسیب‌های اجتماعی در این شهرستان به حدی رسیده است که شورای فرهنگ عمومی در این شهرستان […]