رکود در ۲۰۱ واحد دامداری خمین
استان مرکزی

رکود در ۲۰۱ واحد دامداری خمین

25 بهمن 1393
Virtual editor

مدیر جهاد کشاورزی خمین گفت: ۲۰۱ واحد دامداری این شهرستان غیر فعال ونیمه فعال شده اند که راه اندازی مجدد آنها نیاز به ۲۸۴میلیارد و۷۹۰میلیون ریال اعتبار دارد. ‘احمدرضا جعفری’ […]