خانه ای که خود ساختیم
استان مرکزی

خانه ای که خود ساختیم

21 آبان 1393
Virtual editor

هیئت مدیره خانه مطبوعات در حوزه مسکن، آموزش و ایجاد فضای آزاد تلاش کنند “هیئت مدیره خانه مطبوعات استان مرکزی انتخاب شدند.” این جمله ای است که نشریات استانی اعم […]

۱۹۰میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان بهزیستی استان مرکزی اختصاص یافت
استان مرکزی

۱۹۰میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان بهزیستی استان مرکزی اختصاص یافت

21 آبان 1393
Virtual editor

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: ۱۹۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا امسال برای حمایت های کارافرینی و خروج مددجویان این نهاد حمایتی در استان اختصاص یافته است. «بهروز رفیعی» افزود: سیاست […]