مردم پرشور و انقلابی چهرقان مثل همیشه جشن دهه مبارک فجر را باحضورو سخنرانی محمدرضا کریمی معاون فرماندارجشن گرفت
استان مرکزی

مردم پرشور و انقلابی چهرقان مثل همیشه جشن دهه مبارک فجر را باحضورو سخنرانی محمدرضا کریمی معاون فرماندارجشن گرفت

20 بهمن 1393
Virtual editor

  جشن پرشکوه و بیادماندنی دهه مبارک فجرباجمعیت کثیرمردم عزیزچهرقان وباحضور کریمی معاون فرماندارشهرستان کمیجان،بیرامی بخشدارمرکزی،رؤسای دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلابی برگزارگردید دراین مراسم بیادماندنی کریمی معاونت فرمانداری شهرستان کمیجان […]