بازدیدسرزده معاون فرماندار شهرستان کمیجان از بنیادمسکن انقلاب اسلامی و اداره پست شهرستان کمیجان
استان مرکزی

بازدیدسرزده معاون فرماندار شهرستان کمیجان از بنیادمسکن انقلاب اسلامی و اداره پست شهرستان کمیجان

20 آذر 1393
Virtual editor

معاون فرماندار شهرستان کمیجان در معیت کارشناس برنامه ریزی فرمانداری از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کمیجان بازدید بعمل آورد. در این بازدید معاون فرماندار ضمن استماع گزارش ریاست بنیادمسکن […]