فاضلاب چه میوه ای می دهد؟
استان مرکزی

فاضلاب چه میوه ای می دهد؟

20 دی 1393
Virtual editor

عطریاس، عاطفه سادات خلیلی: پروژه خطوط انتقال پساب شهری از تالاب میقان برای سه کاربری صنعت، فضای سبز و کشاورزی در کنار حفظ سهمی به عنوان حق آبه تالاب به […]

دولت قصد عوام فریبی ندارد
استان مرکزی

دولت قصد عوام فریبی ندارد

20 دی 1393
Virtual editor

عطریاس، نسرین محمدی: از ضعف دولت در اطلاع رسانی در خدماتی که انجام می دهد سخن به میان آورد و از شکل گیری جریاناتی که سعی دارند تا خدمات دولت […]

پزشکی که کارتن خواب شد
استان مرکزی

پزشکی که کارتن خواب شد

20 دی 1393
Virtual editor

عطریاس، سید مجتبی میری: وارد دفتر کارم شدم خانمی نشسته بود ومانند همیشه منتظر مشاوره بود پس از احوال پرسی های معمولی، چند لحظه ای در سکوت گذشت و پس […]