استان مرکزی

خصوصی سازی کارگر نشد

3 شهریور 1393
روزنامه عطریاس

عطریاس: گروه اقتصادی، عاطفه سادات خلیلی: اساس تشکل های صنفی بر حفظ حقوق اعضای یک صنف در برابر کارفرمایان و دولت ها و حاکمیت ها می باشد تشکل های صنفی […]

استان مرکزی

رییس راه و شهرسازی: شش میلیارد ریال برای اجرای پروژه های راهداری ساوه هزینه شد

3 شهریور 1393
روزنامه عطریاس

عطریاس: رییس راه و شهرسازی ساوه گفت: شش میلیارد ریال برای اجرای پروژه های راهداری این شهرستان در سال جاری از محل اعتبارات استانی هزینه شد. ˈابراهیم مردانیˈ  افزود: این […]

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان مرکزی : تک رقمی شدن نرخ بیکاری استان مرکزی از هدفگذاریهای موفق دولت است
استان مرکزی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان مرکزی : تک رقمی شدن نرخ بیکاری استان مرکزی از هدفگذاریهای موفق دولت است

3 شهریور 1393
روزنامه عطریاس

عطریاس: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان مرکزی گفت: روند رو به کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی شدن آن در بهار امسال بیانگر هدفگذاری موفق برنامه های دولت […]