صدای مردم
اجتماعی

صدای مردم

4 آذر 1399
Virtual editor

بسیاری قانون منع تردد را جدی نگرفته اند هنوز بسیاری از همشهریان قانون منع تردد رو جدی نگرفته اند،حتی بعضی می‌گویند ما از کمربندی می رویم یا فقط مرکز شهر […]

برخی معلولان به نان شب محتاجند
اجتماعی

برخی معلولان به نان شب محتاجند

4 آذر 1399
Virtual editor

● به دلیل ضعف اقتصادی خیرین، تأمین منابع مالی نیز کمتر شده است ● قوانین زیبایی برای حمایت از معلولین نوشته می شود، اما برای اجرا بودجه ای در نظر […]

ورود به تالاب ممنوع
اجتماعی

ورود به تالاب ممنوع

3 آذر 1399
Virtual editor

شایسته سلامی، گروه جامعه: «مردم به هیچ عنوان به تالاب میقان اراک نزدیک نشوند. »مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به گزارشات و […]

کلیه دستگاه ها موظفنداز ظرفیت قانونی اوراق خزانه  در راستای تهاتر بدهی و مطالبات خود به پیمانکاران استفاده کنند
اجتماعی

کلیه دستگاه ها موظفنداز ظرفیت قانونی اوراق خزانه در راستای تهاتر بدهی و مطالبات خود به پیمانکاران استفاده کنند

30 آبان 1399
Virtual editor

گروه اقتصادی، نیره بیات: رقیه یادگاری رئیس سازمان مدیریت و بر نامه‌ریزی استان مرکزی گفت: تخصیص ۷۰ درصدی به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استان داده شد که در جلسات بعدی […]