۲۵۰ هزار نفر در استان مرکزی به منظور پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا غربالگری شده‌‌اند
استان مرکزی

۲۵۰ هزار نفر در استان مرکزی به منظور پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا غربالگری شده‌‌اند

24 اسفند 1398
Virtual editor

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در گفتگو با عطریاس گفت: غربالگری فعال در استان مرکزی از ده روز پیش آغاز شده است. نظری ادامه داد: در غربالگری فعال، گروه‌های […]

تعطیلی صنف‌های‌ غیرضروری در  اراک
استان مرکزی

تعطیلی صنف‌های‌ غیرضروری در اراک

24 اسفند 1398
Virtual editor

عطریاس، شایسته سلامی: بیست و ششمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی استان مرکزی با دستور ویژه مقابله با ویروس کرونا برگزار شد و بر اساس مصوبات این جلسه صنوف غیرضروی تعطیل […]

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک: اوج پیک ویروس دو هفته اخیر بوده است
استان مرکزی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک: اوج پیک ویروس دو هفته اخیر بوده است

21 اسفند 1398
Virtual editor

کروناویروسهاخانواده بزرگی از ویروسها وزیرمجموعه کروناویریده هستندکهاز ویروس سرماخوردگی معمولیتا عامل بیماریهای شدیدتریهمچون سارس، مرس و کووید ۱۹ را شامل میشود. کروناویروسها در سال ۱۹۶۵ کشف شدند و مطالعه بر روی آنها بهطور مداوم تا اواسط دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت. این ویروس […]