600 هکتار بلاتکلیف  در دل شهر
اجتماعی

600 هکتار بلاتکلیف در دل شهر

25 دی 1399
Virtual editor

گروه جامعه، شایسته سلامی: گاهی هنگام عبور در شهر با مناطقی برخورد می کنیم که بی هدف رها شده اند و اقدامی جهت ساماندهی این مناطق انجام نمی شود. اراضی […]

کارگران پسماند در پی احقاق حق
اجتماعی

کارگران پسماند در پی احقاق حق

21 دی 1399
Virtual editor

شایسته سلامی، گروه جامعه: حق و حقوق و مطالبات جمعی از کارگران سازمان پسماند شهرداری اراک به طور کامل از سوی برخی پیمانکاران پرداخت نشده است. در سال ۱۳۹۷ قسمتی […]

نیروگاه همچنان مازوت می سوزاند
اجتماعی

نیروگاه همچنان مازوت می سوزاند

15 دی 1399
Virtual editor

عطریاس: آلودگی هوا، معضلی است که همچنان ساکنان استان مرکزی در کنار سایر استان های صنعتی کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند. مشکلی که زاییده صنایع فعال […]