تمام کننده نیمه تمام ها
اجتماعی

تمام کننده نیمه تمام ها

1 تیر 1399
Virtual editor

حل و فصل مشکلات بیش از هفت هزار پرونده شهرسازی در راستای رسیدگی به وضعیت پرونده های ماده ۱۰۰ اولویت شهرداری تکمیل پروژه های نیمه تمام و بهره برداری از […]