اجتماعی

ترکیب هیئت امنایی، اصل فعالیت مدنی را زیر سوال می برد

18 اردیبهشت 1397
سردبیر مجازی

سالهای گذشته بحث خانه سازمان های غیردولتی در اکثر استانهای کشور وجود داشت و فعالیت می‌کردند. حتی در سطح کشور نیز خانه ایران فعالیت می‌کرد اما در دولت‌های نهم و دهم بحث خانه‌ها به سمت تعطیلی پیشرفت چرا که اعتقادشان بر این بود که طبق آیین نامه هیئت نظارت محصول وجود خانه ها پیش بینی نشده است و به همین دلیل فعالیت آنها تقریباً غیرممکن است.

اجتماعی

دوراهی زرندیه

17 اردیبهشت 1397
سردبیر مجازی

در حال حاضر دو شهرستان ساوه و زرندیه بیشترین حجم تخلفات جاده ای استان مرکزی را به خود اختصاص دادند، موضوعی که طبق گفته نماینده این دو شهرستان در مجلس شورای اسلامی تنها به دلیل ساختار قدیمی و نامناسب راه های مواصلاتی شمال استان مرکزی بروز پیدا کرده است.

اجتماعی

با انگیزه استاد شدن وارد دانشگاه شد

17 اردیبهشت 1397
سردبیر مجازی

نیلوفر دربندی دانشجوی موفق رشته تاریخ دانشگاه اراک در گفتگو با عطریاس: با انگیزه استاد شدن وارد دانشگاه شد گروه فرهنگ ، شایسته سلامی نیلوفر دربندی 30 اسفندماه سال 1375 […]

اجتماعی

دانشگاه علوم پزشکی سهم خود را ادا کند

15 اردیبهشت 1397
سردبیر مجازی

حقیقی با اشاره به اهمیت سلامت عمومی در جامعه: دانشگاه علوم پزشکی سهم خود را ادا کند شایسته سلامی،گروه جامعه فتح اله حقیقی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی […]