تعطیلی تنها سینمای تفرش
اجتماعی

تعطیلی تنها سینمای تفرش

6 شهریور 1398
Virtual editor

تعطیلی تنها سینمای تفرش   ● دانشی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی: سینما تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید راه اندازی می شود ● رجبی، مدیر سینمای شهرستان تفرش: […]

راه بهشت دور نیست
اجتماعی

راه بهشت دور نیست

5 شهریور 1398
Virtual editor

فرشتگان سرزمین آفتاب راه بهشت دور نیست   گروه جامعه،مریم عرفانیان: الهی اگر بد بودیم، یاریمان کن تا فردایی بهتر داشته باشیم… الهی به حق مهربانیت نگذار کسی با ناامیدی […]

شهرامیرکبیر بدون زیرساخت
اجتماعی

شهرامیرکبیر بدون زیرساخت

3 شهریور 1398
Virtual editor

در پرونده ویژه عطریاس در رابطه با مشکلات شهر جدید امیرکبیر مطرح شد:   شهرامیرکبیر بدون زیرساخت   درخواست افکار عمومی از مقامات قضایی: مقامات قضایی علیه شرکت های سازنده […]