شفیعی شهردار اراک شد
اجتماعی

شفیعی شهردار اراک شد

30 بهمن 1397
Virtual editor

شفیعی شهردار اراک شد فلک افلاکی، رئیس شورای شهر اراک در گفت و گو با عطر یاس: شفیعی 9 سال سابقه مدیریت میانی را دارد گروه شهری: شفیعی با 8 […]

واگذاری مشکوک
اجتماعی

واگذاری مشکوک

29 بهمن 1397
Virtual editor

واگذاری و بهره برداری از یک مجموعه آموزشی در کوی کوثر اراک به بخش خصوصی  ابهامات بسیاری را به وجود آورده است واگذاری مشکوک گروه جامعه:شایسته سلامی کوی کوثر اراک […]

بودجه ای بی برنامه
اجتماعی

بودجه ای بی برنامه

23 بهمن 1397
Virtual editor

بی سرانجامی تحقیق و تفحص از شهرداری و نامشخص بودن برنامه های اجرایی بودجه سال 98 شهرداری اراک را ناکارآمد کرده است بودجه ای بی برنامه گروه شهری :سینا علیدادی […]