کسب بالاترین نشان علمی ریاضیات جلوه ای دیگر از قابلیت بی پایان بانوان ایرانی را هویدا ساخت
اجتماعی

کسب بالاترین نشان علمی ریاضیات جلوه ای دیگر از قابلیت بی پایان بانوان ایرانی را هویدا ساخت

23 مرداد 1393
Virtual editor

عطریاس: در پیام علی اکبر صالحی که روز پنج شنبه انتشار یافته، آمده است: بنابر گواهی آموزگار پیر تاریخ، یکی از افتخارات بزرگ ملت اسرافراز ایران، پرورش بانوانی فرهیخته و […]