استان مرکزی

دانه ریزی دولت برای مرغداران

26 دی 1397
سردبیر مجازی

در صورت عدم اجرای تعهد دولت برای تامین نهاده ها ، بازارمرغ التهاب شدیدی را تجربه می کند دانه ریزی دولت برای مرغداران حیدری، رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی […]

استان مرکزی

باوجود کاهش سطح زیرکشت گندم، کاهش تولید نداشته ایم

25 دی 1397
سردبیر مجازی

آنجفی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی: باوجود کاهش سطح زیرکشت گندم، کاهش تولید نداشته ایم آقازاده، استاندار مرکزی: تعیین تکلیف چاه های غیرمجازنباید مشکلی برای کشاورزان به همراه داشته […]

استان مرکزی

مهمترین بحث مراکز درمانی استان، محدودیت فضای فیزیکی است

20 دی 1397
سردبیر مجازی

جان‌بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اراک: مهمترین بحث مراکز درمانی استان، محدودیت فضای فیزیکی است عطریاس: معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: […]

استان مرکزی

هپکو در آستانه قدرت

19 دی 1397
سردبیر مجازی

حضور هپکو در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری کشور هپکو در آستانه قدرت گروه اقتصاد و صنعت: شانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل […]

استان مرکزی

در حوزه معدن تخلفی نشده است

18 دی 1397
سردبیر مجازی

واکنش بسارده، معاون معدنی سازمان صمت استان مرکزی به اظهارات دادستان اراک مبنی بر عدم دریافت حقوق دولتی از معادن استان : در حوزه معدن تخلفی نشده است در سال […]