کلیه دستگاه ها موظفنداز ظرفیت قانونی اوراق خزانه  در راستای تهاتر بدهی و مطالبات خود به پیمانکاران استفاده کنند
استان مرکزی

کلیه دستگاه ها موظفنداز ظرفیت قانونی اوراق خزانه در راستای تهاتر بدهی و مطالبات خود به پیمانکاران استفاده کنند

30 آبان 1399
Virtual editor

گروه اقتصادی، نیره بیات: رقیه یادگاری رئیس سازمان مدیریت و بر نامه‌ریزی استان مرکزی گفت: تخصیص ۷۰ درصدی به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استان داده شد که در جلسات بعدی […]

مهاجران آرامش ندارد
استان مرکزی

مهاجران آرامش ندارد

25 آبان 1399
Virtual editor

زهره صادقی، گروه اقتصاد وصنعت: اگرچه نقش معادن و فعالیت آن ها در توسعه ی اقتصادی کشور بسیار حیاتی و حائز اهمیت است، اما نمی توان از تبعات زیست محیطی […]

تحت تعقیب قضایی قرار می گیرید
استان مرکزی

تحت تعقیب قضایی قرار می گیرید

16 آبان 1399
Virtual editor

  گروه شهری، گیتی فراهانی: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی هشدار داد: متصرفین و صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها تحت تعقیب قضایی […]