ابلاغیه ای برای اجرا
استان مرکزی

ابلاغیه ای برای اجرا

24 اردیبهشت 1398
Virtual editor

عطریاس، حکم قانونی وزارت کشور مبنی بر تعیین تکلیف حضور مدیران دولتی استان مرکزی  در هیأت مدیره ها را بررسی می کند ابلاغیه ای برای اجرا   گروه اقتصادی:زهره صادقی […]

اولویت امروز، حفظ اشتغال است
استان مرکزی

اولویت امروز، حفظ اشتغال است

18 اردیبهشت 1398
Virtual editor

فرخی، معاون اقتصادی استانداری مرکزی: اولویت امروز، حفظ اشتغال است حاجی پور، رئیس سازمان صمت استان مرکزی: صنعت استان آرامش نسبی دارد گروه اقتصادی: حدود یکسال از حضور سعید فرخی […]

سهام سرگردان
استان مرکزی

سهام سرگردان

3 اردیبهشت 1398
Virtual editor

سازمان خصوصی سازی برای واگذاری مجدد شرکت هپکو اراک فراخوان داد سهام سرگردان پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در گفت و گو با عطریاس: سازمان خصوصی سازی در […]