استعفای رئیس خانه احزاب رد شد
استان مرکزی

استعفای رئیس خانه احزاب رد شد

28 تیر 1399
Virtual editor

آزاده بکایی، گروه سیاسی: هیات رئیسه خانه احزاب با استعفای رئیس آن, مخالفت کرد. نائب رئیس خانه احزاب استان مرکزی در گفت و گو با عطریاس ضمن بیان مطلب فوق, […]

دولت با مجلس صادق نیست
استان مرکزی

دولت با مجلس صادق نیست

28 تیر 1399
Virtual editor

عطریاس: نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس یازدهم در گفتگو با عطریاس گفت: اگر کسی اهانتی به مجلس، دولت یا وزرا کند، ما آن را قبول نداریم اما حق […]