استان مرکزی

اجرای برنامه‌ بازآفرینی شهری اولویت دستگاه‌های اجرایی در سال آینده

24 اسفند 1396
سمیرا

استاندار مرکزی تاکید کرد اجرای برنامه‌ بازآفرینی شهری اولویت دستگاه‌های اجرایی در سال آینده گروه شهری: استاندار مرکزی تاکید کرد: در کنار همه فعالیت‌های موجود سال آینده اجرای برنامه بازآفرینی […]

استان مرکزی

خانه جوان محل سیاسی کاری نیست

28 بهمن 1396
سمیرا

اتمام حجت حقیقی با گروه های فشار: خانه جوان محل سیاسی کاری نیست سینا علیدادی   خانه جوان استان مرکزی سرانجام پس از یک سال تعویق، امروز در آستانه بهره […]