ایران

لیست بدهکاران بانکی مسئله پنهانی نیست

6 مرداد 1393
سردبیر مجازی

عطریاس: لیستی از مفسدان اقتصادی در گذشته و در یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی منتشر شد که برخی از موارد آن حتما غلط بود. دادستان کل کشور با تاکید براینکه […]

ایران

شورای مرکزی پس از ماه رمضان تشکیل می شود

5 مرداد 1393
سردبیر مجازی

عطریاس: دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش با بیان اینکه خلل قانونی برای بازگشایی مجدد خانه احزاب وجود ندارد، گفت: از دولت تدبیر وامید می خواهیم تا اسناد و مدارک […]