برابر تخریب‌گران سکوت نمی‌کنیم
ایران

برابر تخریب‌گران سکوت نمی‌کنیم

23 مرداد 1393
Virtual editor

عطریاس: رییس‌ جمهوری با تأکید بر این‌که دولت یازدهم پرچمدار انتقاد است و هیچ کس قادر نیست این پرچم را پایین بیاورد، تصریح کرد: مخاطب من در جمله و کلمه‌ای […]

مجلس حامی مذاکرات هسته ای‌است
ایران

مجلس حامی مذاکرات هسته ای‌است

22 مرداد 1393
Virtual editor

عطریاس: رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ارتباط هرچه بیشتر دستگاه دیپلماسی با همسایگان گفت: در مجلس فضای کلی حمایت از وزارت خارجه به خصوص در بحث هسته ای […]

نباید آزادی بیان خبرنگاران را محدود کرد
ایران

نباید آزادی بیان خبرنگاران را محدود کرد

20 مرداد 1393
Virtual editor

عطریاس:  ما تصور می‌کنیم که دادگاه و دستگاه قضایی می‌تواند از هر نوشته‌ای برداشت تبلیغی کند و این برای رسانه‌ها گرفتاری ومحدودیت درست خواهد کرد بنابراین پیشنهاد می‌کنم که این […]