ایران

اشتون تا پایان مذاکرات سرپرست ۱+۵ است

29 تیر 1393
Virtual editor

قدرت‌های جهانی از کاترین اشتون می‌خواهند که در طول چهار ماه آینده به سرپرستی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری این دیپلمات غربی چند ساعت […]