راهیابی اصولگرایان به مجلس یازدهم
استان مرکزی

راهیابی اصولگرایان به مجلس یازدهم

4 اسفند 1398
Virtual editor

مشارکت نزدیک به 40 درصدی مردم استان مرکزی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس راهیابی اصولگرایان به مجلس یازدهم   گروه سیاسی: سینا علیدادی مشارکت مردمی استان مرکزی در یازدهمین دوره […]

علی یوسفی و داود نعیمی به عنوان نمایندگان شهر اراک می توانند صدای اعتراض مردم باشند
استان مرکزی

علی یوسفی و داود نعیمی به عنوان نمایندگان شهر اراک می توانند صدای اعتراض مردم باشند

30 بهمن 1398
Virtual editor

خرازی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان: علی یوسفی و داود نعیمی به عنوان نمایندگان شهر اراک می توانند صدای اعتراض مردم باشند نماینده اگر صدای اعتراض ملت نباشند، نماینده واقعی نخواهند […]