استان مرکزی

عملکرد امیدوارانه اما کند

30 دی 1396
سمیرا

●سینا علیدادی ● پس از گذشت 90 روز از انتصاب «سیدعلی آقازاده» به عنوان استاندار مرکزی، ارزیابی های صورت گرفته از مثبت بودن عملکرد سه ماهه نخست فعالیت وی حکایت […]

استان مرکزی

مستقلِ نا امید

27 دی 1396
سمیرا

گروه سیاسی؛ سینا علیدادی در آستانه نوزدهمین ماه از آغاز دوره فعالیت چهار ساله فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی، نقدهای گوناگونی به نحوه فعالیت برخی از نمایندگان حاضر استان […]

استان مرکزی

امیر اصلاحات را جهل کُشت

23 دی 1396
سمیرا

سعیده عربستانی، خبر نگار ظهور هر پدیده اتفاقی نیست؛ همچنین ظهور مردان تاریخی. امیرکبیر «نماینده جهش بزرگ اجتماع» که در دوره مهم تاریخی، رهبریِ جنبش نوخواهانه مردم ایران را در […]