نظام اداری نیازمند اصلاح ساختاری است
استان مرکزی

نظام اداری نیازمند اصلاح ساختاری است

8 بهمن 1397
Virtual editor

مقدسی، عضوفراکسیون امید مجلس در نطق میان دستور: نظام اداری نیازمند اصلاح ساختاری است متاسفانه امروز شاهد کارآیی در عملکردها نیستیم انتخاب مدیران جوان، موجب پویایی و تحرک در نظام […]

شفافیت ضامن سلامتی حکومت است
استان مرکزی

شفافیت ضامن سلامتی حکومت است

18 آذر 1397
Virtual editor

صادقی،عضو فراکسیون امید مجلس در دانشگاه تفرش: شفافیت ضامن سلامتی حکومت است در مبارزه با پولشویی سیستم ناکارآمدی داشته ایم مطبوعات، احزاب،جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی  از ابزار های اعمال […]

استاندار پاسخگو
استان مرکزی

استاندار پاسخگو

15 آذر 1397
Virtual editor

سید علی آقازاده، استاندار مرکزی در یک نشست خبری به سوال های رسانه ها پاسخ داد استاندار پاسخگو تنها مصلحت های دولت را مد نظر دارم  و اختیاراتم را با […]