پرونده ی هپکو باید حسابرسی شود
استان مرکزی

پرونده ی هپکو باید حسابرسی شود

27 بهمن 1398
Virtual editor

جعفری، رئیس شورای کارگری هپکو: پرونده ی هپکو باید حسابرسی شود رئیس شورای کارگری هپکو در گفت و گو با عطریاس گفت: عدم تعیین تکلیف سهامداران، مهمترین مشکل حوزه کارگری […]

آموزش و پرورش در اولویت قرار گیرد
استان مرکزی

آموزش و پرورش در اولویت قرار گیرد

27 بهمن 1398
Virtual editor

غلامی، فرهنگی بازنشسته : آموزش و پرورش در اولویت قرار گیرد یک دبیر با سابقه در اراک گفت: منزلت اجتماعی فرهنگیان در جامعه به دلیل برخوردهای چندگانه مسئولین متزلزل شده […]