ابلاغیه ای برای اجرا
استان مرکزی

ابلاغیه ای برای اجرا

24 اردیبهشت 1398
Virtual editor

عطریاس، حکم قانونی وزارت کشور مبنی بر تعیین تکلیف حضور مدیران دولتی استان مرکزی  در هیأت مدیره ها را بررسی می کند ابلاغیه ای برای اجرا   گروه اقتصادی:زهره صادقی […]

بهداشتِ ضد تولید
استان مرکزی

بهداشتِ ضد تولید

23 اردیبهشت 1398
Virtual editor

مرکز بهداشت به علت آلودگی صوتی، خط تولید شرکت قطعه سازی ماشین کاران را بدون اطلاع استانداری تعطیل کرد بهداشتِ ضد تولید   گروه اقتصاد و صنعت: زهره صادقی اولین […]