“ترکیه” بر سر دوراهی “اردوغان”
ایران

“ترکیه” بر سر دوراهی “اردوغان”

19 مرداد 1393
Virtual editor

عطریاس: یکشنبه روزی سرنوشت ساز برای ترکیه خواهد بود. “اکمل الدین احسان اوغلو” نامزد احزاب “جمهوری خلق” و “حرکت ملی” و “صلاح الدین دمیرتاش” نامزد حزب کردی “صلح و دموکراسی” […]