سهمی که بین زمین و آسمان مانده است
استان همدان

سهمی که بین زمین و آسمان مانده است

15 مرداد 1393
Virtual editor

به دنبال بررسی سهم ناعادلانه و10 درصدی کلان شهر اراک از عوارض واحدهای نفتی آلاینده شازند گروه اقتصادی : به دنبال توسعه اقتصادی جوامع پس از انقلاب صنعتی مبحث توسعه […]