مدیریت جزیره ای در ماشین سازی اراک
اقتصادی

مدیریت جزیره ای در ماشین سازی اراک

11 مرداد 1393
Virtual editor

عطریاس: گروه اقتصادی، عاطفه سادات خلیلی: با استقرار شرکت ماشین سازی اراک به عنوان یکی از اولین شرکت های صنعتی مستقر در استان، فرآیند صنعتی شدن و تبدیل این استان […]

گره دیروز، قفل امروز، … فردا ؟
اقتصادی

گره دیروز، قفل امروز، … فردا ؟

11 مرداد 1393
Virtual editor

عطریاس : شهردار اراک: واحدهای تجاری پاساژ دیدار به علت عدم پرداخت جریمه از سوی کمیسیون ماده 100 پلمپ شده است گروه شهری، سروش جاپلقیان: پس از گذشت 25 سال […]

در هیات بر روی همه علاقمندان باز است
اقتصادی

در هیات بر روی همه علاقمندان باز است

11 مرداد 1393
Virtual editor

عطریاس: گروه ورزش: مسابقات استانی تیرو کمان استان مرکزی در روز یکشنبه سوم مرداد  در سایت اختصاصی تیروکمان مجموعه ورزشی 5مرداد برگزار شد با رقابت 20شرکت کننده در دو گروه […]