ایران

قیمت فعلی آب، قیمت تمام شده نیست

6 مرداد 1393
Virtual editor

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی: قیمت فعلی آب، قیمت تمام شده نیست عطریاس: گروه اقتصادی، عاطفه سادات خلیلی: خطر کم آبی در ایران امری است که در اثر […]

ایران

افزایش سوانح ترافیکی در استان مرکزی

6 مرداد 1393
Virtual editor

عطریاس: مهر: استان مرکزی بعنوان یکی از استان هایی که در شاهراه ترانزیتی کشور قرار دارد در سال های اخیر وضعیت مناسبی در ایمنی ترافیکی نداشته به طوری که به […]