چشم سینما به ˈآفتابˈ روشن شد
استان همدان

چشم سینما به ˈآفتابˈ روشن شد

30 مرداد 1393
Virtual editor

عطریاس: در هشت سال گذشته استان مرکزی چون بیشتر نقاط کشور از نظر فعالیت های سینمایی با رکود مواجه بود و این جشنواره، آغاز رونق و نقطه عطفی در تاریخ […]

دوباره می‌سازمت وطن
استان همدان

دوباره می‌سازمت وطن

30 مرداد 1393
Virtual editor

عطریاس: سیمین بهبهانی شاعر آزاده روزگار ماست که سخنش امید می‌بخشد و در تلاش موفق خود با تلفیق روح تغزل و نگرش اجتماعی از همه می‌خواهد که در زمان پیری […]

شاعری که به میهن پشت نکرد
استان همدان

شاعری که به میهن پشت نکرد

30 مرداد 1393
Virtual editor

عطریاس: سمیح‌القاسم در کنار محمود درویش محبوب‌ترین شاعران فلسطین محسوب می‌شوند. اشعار آنها نه تنها برای جهان عرب بلکه برای همه مردم دنیا سروده می‌شد. او با محمود درویش دوستان […]