ناگفته‌های روحانی
ایران

ناگفته‌های روحانی

17 شهریور 1393
Virtual editor

عطریاس: رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه «دولت در مبارزه با فساد مصمم است»، گفت: «دولت یازدهم در انجام هر آنچه در راه مبارزه با فساد و توسعه کشور نیاز باشد […]