قطعا از صادرات حمایت می کنیم
استان مرکزی

قطعا از صادرات حمایت می کنیم

14 اردیبهشت 1396
Virtual editor

گروه اقتصادی، زهره صادقی: اولین نشست مشترک اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی با معاون اقتصادی استانداری در حالی برگزار شد که سال ها از وضعیت تعلیق اتحادیه و […]