دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی با نماینده ولی فقیه و امام جمعه اراک
استان مرکزی

دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی با نماینده ولی فقیه و امام جمعه اراک

24 فروردین 1396
Virtual editor

به گزارش خبرنگار عطریاس امام جمعه اراک در این دیدار گفت: گروه اقتصادی دولت بانکها را مدیریت کند،معنای اقتصاد مقاومتی نادیده گرفتن فعالیت های بزرگ اقتصادی نیست،مالیات بر ارزش افزوده […]