آئین کهن بیل‌گردانی
استان مرکزی

آئین کهن بیل‌گردانی

1 اردیبهشت 1398
Virtual editor

آیین بیل گردانی نماد تشکر از الهه آب است و ریشه در فرهنگ آب و آبیاری مردم این خطه حاصلخیز دارد و به اعتقاد مردم منطقه نیم‌ ور، این آیین […]