اجتماعی

بانوان سنگی برای محک جامعه

27 دی 1396
سردبیر مجازی

بهنام بیات، فعال اجتماعی قبل از تجربه دنیاگردی ها و معاشرت های فرهنگی بین المللی مختلف، استادی داشتیم دانش آموخته دانشگاه کالیفرنیای شمالی و بچه همدان؛ ایشان تحلیل های جالبی […]

اجتماعی

شانسی برای شنیده شدن

20 دی 1396
سردبیر مجازی

گروه شهری، سعیده عربستانی: شورای شهر تهران طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن، شهرداری موظف میشود تا یک ماه دیگر مکانی را در پایتخت ایران برای اجتماعات اعتراضی […]

ورزش رسانه ساز
اجتماعی

ورزش رسانه ساز

18 دی 1396
سردبیر مجازی

نرگس وروانی عضو هیئت رئیسه انجمن ورزشی نویسان استان مرکزی؛ رسانه های ورزشی در استان مرکزی را باید به فراخور شرایط ورزش حرفه ای در استان تحلیل کرده یا به […]