اجتماعی

ایران صادرکننده گندم شد

23 خرداد 1396
Virtual editor

در سال های اخیر با وجود اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان توانستیم با خودکفایی در تولید گندم و تامین نیاز مصرف داخلی برای نخستین بار به جرگه صادرکنندگان این […]

اجتماعی

گلوگاه های فساد مسدود شود

23 خرداد 1396
Virtual editor

معاون اول رئیس جمهوری بر استمرار مبارزه با فساد در دوره دولت دوازدهم تاکید کرد و گفت: هر بار چهره فساد در کشور عوض می شود که لازم است گلوگاه […]

پایان سکوت
اجتماعی

پایان سکوت

22 خرداد 1396
Virtual editor

گروه اقتصادی : پس از ماهها اتهام زنی بهمن اخوان، مدیرعامل جدید شرکت آلومینیوم ایران نهایتا مدیران قبلی ایرالکو با انتشار نامه ای سر گشاده به این سخنان و اتهامات […]